Strona gwnaOrganizacja urzduPolityka cookies
wtorek 23 maja 2017r.

Polityka cookies


1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny adnych informacji, z wyjtkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi dane informatyczne, w szczególnoci pliki tekstowe, które przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu i przeznaczone s do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej, z której pochodz, czas przechowywania ich na urzdzeniu kocowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczajcym na urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujcym do nich dostp jest Kuratorium Owiaty w Katowicach z siedzib w Katowicach, ul. Jagielloska 25.

4. Pliki cookies wykorzystywane s w celu tworzenia statystyk, które pomagaj zrozumie, w jaki sposób Uytkownicy Serwisu korzystaj ze stron internetowych, co umoliwia ulepszanie ich struktury i zawartoci.

5. W ramach Serwisu stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stae” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s plikami tymczasowymi, które przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyczenia oprogramowania (przegldarki internetowej). „Stae” pliki cookies przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika przez czas okrelony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunicia przez Uytkownika.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie suce do przegldania stron internetowych (przegldarka internetowa) domylnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urzdzeniu kocowym Uytkownika. Uytkownicy Serwisu mog dokona w kadym czasie zmiany ustawie dotyczcych plików cookies. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczególnoci w taki sposób, aby blokowa automatyczn obsug plików cookies w ustawieniach przegldarki internetowej bd informowa o ich kadorazowym zamieszczeniu w urzdzeniu Uytkownika Serwisu. Szczegóowe informacje o moliwoci i sposobach obsugi plików cookies dostpne s w ustawieniach oprogramowania (przegldarki internetowej).