Strona gwnaZakres merytorycznySprawy obronne oraz edukacja d ...
pitek 26 maja 2017r.

Sprawy obronne oraz edukacja dla bezpieczestwa

Materiay edukacyjne Pana Marka Parola dotyczce ochrony przed poarem.

Uprzejmie informuj, e Pan Marek Parol wspóautor materiaów  edukacyjnych dotyczcych ochrony przed zagroeniami przed poarem i innymi zagroeniami zachca do korzystania i zaprasza do odwiedzenia witryny internetowej –adres www.naszebezpieczenstwo.strefa.pl , gdzie przedstawione s dotychczasowe opracowane broszury i mona uzyska informacje o programie.

Telefon kontaktowy: Marek Parol 602-72-38-39, e-mail: marekparol@go2.pl

 

 

                                                                       Gówny specjalista ds. obronnych

Kuratorium Owiaty w Katowicach

 

Ppk rez. mgr Wacaw Wójcik 

Dodany: 2017-03-20
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Wacaw Wjcik