Strona gwnaZakres merytorycznyKomunikaty
wtorek 23 maja 2017r.

Komunikaty

II Oglnopolska Konferencja "O edukacji inaczej - edukacja oparta na dowodach"

Wydzia Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocawskiego i Wrocawskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje i zaprasza do udziau nauczycieli w II Ogólnopolskiej Konferencji pt: „O edukacji inaczej – edukacja oparta na dowodach”
Wicej informacji:
www.oedukacjiinaczej.pl

 

 

 

 

Dodany: 2017-03-20
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Andrzej Jerzy Mrz