Strona gwnaZakres merytorycznyAkty prawne
wtorek 23 maja 2017r.

Akty prawne

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Internetowy System Aktów Prawnych

Rzdowe Centrum Legislacji

Rzdowe Centrum Legislacji zamieszczone jest na stronie internetowej www.rcl.gov.pl Uwaga: Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw, Monitor Polski i inne dzienniki urzdowe ogaszane s wycznie w formie dokumentu elektronicznego (wyjtek: Monitor Polski B oraz specjalne edycje dzienników urzdowych niektórych ministrów wydawane s w formie papierowej) Od 1 stycznia 2012 r. akty prawne publikowane w dziennikach urzdowych wydawane s z zachowaniem kolejnoci pozycji w danym roku kalendarzowym, z pominiciem numeru dziennika.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 117, poz. 676)

Projekty ustaw - Prawo owiatowe

Akty prawne dotyczce owiaty opublikowane w roku szkolnym 2016/2017  

Akty prawne dotyczce owiaty opublikowane w roku szkolnym 2015/2016

Akty prawne dotyczce owiaty opublikowane w roku szkolnym 2014/2015

Akty prawne dotyczce owiaty opublikowane w roku szkolnym 2013/2014

Akty prawne dotyczce owiaty opublikowane w roku szkolnym 2012/2013 oraz komentarze do wybranych aktów prawnych

Akty prawne dotyczce owiaty opublikowane w roku szkolnym 2011/2012 oraz komentarze do wybranych aktów prawnych

Akty prawne dotyczce owiaty opublikowane w roku szkolnym 2010/2011 oraz komentarze do wybranych aktów prawnych

Akty prawne dotyczce owiaty opublikowane w roku szkolnym 2009/2010 oraz komentarze do wybranych aktów prawnych

 

Osoba udostpniajca informacj:
Osoba dodajca informacj: R.Jaron
Data publikacji : 2012-10-18
Osoba modyfikujca informacj : R.Jaron
Data ostatniej modyfikacji : 2017-05-18

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Jagielloska 25
kod   40-032 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (032) 20-77-437
tel./fax   (032) 20-77-438
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariat Wicekuratorw
tel.   (032) 20-77-428
tel.   (032) 20-77-429
fax   (032) 25-55-857
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (032) 20-77-444

wicej »