Strona gwnaZakres merytorycznyNadzr pedagogicznyinterpelacje, zapytania i owi ...
pitek 26 maja 2017r.

interpelacje, zapytania iowiadczenia poselskie kierowane do MEN - BIP

 

Interpelacje, zapytania, pytania i owiadczenia poselskie kierowane do Ministra Edukacji Narodowej

 
Osoba udostpniajca informacj: Magdalena Witkowska
Osoba dodajca informacj: A.Kloc
Data publikacji : 2010-02-05
Osoba modyfikujca informacj : A.Kloc
Data ostatniej modyfikacji : 2012-09-06