Strona gwnaW obiektywie
pitek 26 maja 2017r.

W obiektywie

Powrt »

Coraz bliej dobrej szkoy - wdraanie reformy edukacji - wizyta Minister Anny Zalewskiej w Mysowicach

2017-05-05 | Redakcja

««»»

Coraz bliej dobrej szkoy - wdraanie reformy edukacji - wizyta Minister Anny Zalewskiej w Mysowicach


Podstawy programowe do szk ponadpodstawowych, podrczniki szkolne, nowe rozwizania w finansowaniu owiaty i w pragmatyce zawodowej nauczycieli, dostosowanie sieci szk do nowego ustroju szkolnego to gwne tematy spotkania z parlamentarzystami, nauczycielami, dyrektorami, samorzdowcami, zwizkowcami z Mysowic, ktre odbyo si w Grnolskiej Wyszej Szkole Pedagogicznej im. kard. Augusta Hlonda. Pani Minister towarzyszy wojewoda lski Jarosaw Wieczorek, I wicewojewoda Jan Chrzszcz oraz lski kurator owiaty Urszula Bauer.


Minister Anna Zalewska przedstawia plany resortu na najblisze miesice. W II poowie maja 2017 r. do uzgodnie midzyresortowych i konsultacji spoecznych zostanie przekazany projekt ustawy o finansowaniu zada owiatowych, ktra wprowadza take zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Z duym zainteresowaniem zebrani wysuchali informacji na temat proponowanych rozwiza dotyczcych nauczycieli, w tym m. in. zmiany skali ocen pracy, uelastycznienia przebiegu cieki awansu zawodowego, nowego mechanizmu motywacyjnego dla nauczycieli dyplomowanych, ujednolicenia tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj dla psychologw, pedagogw, logopedw, doradcw zawodowych, terapeutw pedagogicznych. Pani Minister przekazaa rwnie informacj o podwykach dla nauczycieli. W cigu najbliszych 3 lat zwikszone zostan wynagrodzenia dla nauczycieli o 15 %. Szczegowe rozwizania zostan okrelone w projekcie ustawy budetowej na 2018 r. Zebrani zadawali rwnie pytania Pani Minister dotyczce reformy edukacji i statusu zawodowego nauczycieli.


Zdjcia: lski Urzd Wojewdzki