Strona gwnaW obiektywie
pitek 26 maja 2017r.

W obiektywie

Powrt »

XI Oglnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistw

2017-05-05 | Ewa Jakubiak-Wicaw

««»»

27 kwietnia 2017 r. w Wyszej Szkole Zarzdzania Ochron Pracy w Katowicach odbyo si XI Oglnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistw.

Od 2005 roku nauczyciele, ktrym bliska jest problematyka zwizana z histori, tradycj i kultur regionu, spotykaj si, by poszerza wiedz i dzieli si dowiadczeniami. Temat tegorocznego forum zwizany by z faktem podjcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchway w sprawie upamitnienia 500-lecia obecnoci protestantw na ziemiach polskich oraz podjcia uchway przez Sejmik Wojewdztwa lskiego, w ktrej rok 2017 zosta ogoszony Rokiem Reformacji.

Uczestnicy Forum wysuchali wykadw powiconych dziedzictwu kulturowemu Reformacji na Grnym lsku, interesujcym dziejom klockw drzeworytniczych sucych do druku Biblii w tumaczeniu Marcina Lutra. Poznali rwnie dowiadczenia nauczycieli realizujcych wasne programy wychowawcze oraz skutecznie poszukujcych pomostw pomidzy dorobkiem autorw rnych wyzna. Forum towarzyszyy dwie wystawy: Lene kocioy i Reformatorzy.