Strona gwnaW obiektywie
pitek 26 maja 2017r.

W obiektywie

Powrt »

Warsztaty konsultacyjne dotyczce opracowywania koncepcji zmiany systemu finansowania zada owiatowych

2017-02-04 | A.Wietrzyk

««»»

3 lutego 2017 roku w gmachu lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach odbyy si zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej warsztaty konsultacyjne dotyczce opracowania koncepcji zmiany systemu finansowania zada owiatowych. Wicekurator owiaty wojewdztwa lskiego Dariusz Domaski przywita ekspertw Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz uczestnikw warsztatw. Do prac nad koncepcj zmian zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorzdu terytorialnego, organw prowadzonych szkoy i placwki „niesamorzdowe”, dyrektorw i przedstawicieli przedszkoli, szk oraz placwek owiatowych i kuratorw owiaty wojewdztw: lskiego, dolnolskiego, opolskiego, podkarpackiego i maopolskiego.

Warsztaty zorganizowane byy w ramach dwch paneli:

Panel 1:

1.Ustalenia oglnego sposobu kalkulacji cznej kwoty subwencji owiatowej oraz oglnych zasad podziau czci owiatowej subwencji oglnej.

2.Zmiany w zakresie dotacji z budetu pastwa na dofinansowanie zada w zakresie wychowania przedszkolnego.


Panel 2:

1.Zmiany sposobu finansowania zadania polegajcego na zapewnieniu dla uczniw szk podstawowych bezpatnego dostpu do podrcznikw, materiaw edukacyjnych i materiaw wiczeniowych.

2.Zmiany w zakresie udzielania dotacji z budetw jednostek samorzdu terytorialnego dla przedszkoli, szk i placwek owiatowych.

3.Zmiany w zakresie zasad finansowania wiadcze pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiki szkolne).

Uzyskane w trakcie konsultacji opinie, uwagi oraz wypracowane wsplnie rozwizania zostan wykorzystane w trakcie prac nad projektem ustawy o finansowaniu zada owiatowych.

Po przygotowaniu projektu ustawy o finansowaniu zada ministerstwo planuje kolejne spotkania konsultacyjne.