Dyrektorzy Wydziaw / Delegatur

p.o. Dyrektora Wydziau Organizacji i Programów Owiatowych

mgr in. Jolanta Praseek

Dyrektor Wydziau Strategii i Wspópracy z Jednostkami Samorzdu Terytorialnego

mgr Anna Kij

p.o. Dyrektora Wydziau Nadzoru Pedagogicznego

mgr Magorzata Talarczyk

Dyrektor Delegatury w Bielsku-Biaej

mgr Tomasz Kowalik

Dyrektor Delegatury w Bytomiu

mgr Boena Szarama

Dyrektor Delegatury w Czstochowie

mgr Alicja Janowska

Dyrektor Delegatury w Gliwicach

mgr Jacek Tarkota

Dyrektor Delegatury w Rybniku

mgr Alicja Bartkowiak

Dyrektor Delegatury w Sosnowcu

mgr Mirosawa Kolwas-Soczyska