wypoczynek dzieci i modziey

Rozstrzygnicie otwartego konkursu ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zada publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2016 roku.

Dodany: 2016-06-02

Otwarty konkurs ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zada publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2016 r.

Dodany: 2016-04-22 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-06-02