Informacje o konkursach

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 10 w Siemianowicach lskich, ul. Jana Pawa II 8

Dodany: 2017-05-23

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szk Oglnoksztaccych nr 1 w Raciborzu, ul. Kasprowicza 11, 47-400 Racibrz

Dodany: 2017-05-17

Konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum Oglnoksztaccego im. A. Mickiewicza w Raciborzu, ul. Kardynaa S. Wyszyskiego 3, 47-400 Racibrz

Dodany: 2017-05-17

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Starczy, ul. Szkolna 1, 42-261 Starcza

Dodany: 2017-05-17

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Harbutowicach, ul. Chabrowa 6, 43-430 Harbutowice

Dodany: 2017-05-11

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno - Przedszkolnego w Kiczycach, ul. Duga 52, 43-430 Kiczyce

Dodany: 2017-05-11

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Skoczowie z oddziaami zamiejscowymi w Midzywieciu, ul. Morcinka 20, 43-430 Skoczw

Dodany: 2017-05-11

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie, ul. Poudniowa 6, 43-430 Skoczw

Dodany: 2017-05-11

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Skoczowie, ul. Targowa 19, 43-430 Skoczw

Dodany: 2017-05-11

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Skoczowie, ul. Mickiewicza 27, 43-430 Skoczw

Dodany: 2017-05-11

Konkurs na stanowisko dyrektora Dyrektora Szkoy Podstawowej nr 2 w ywcu, ul. Zielona 1, 34-300 ywiec

Dodany: 2017-05-10

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w ywcu, ul. Ks. Praata Stanisawa Sonki 14, 34-300 ywiec

Dodany: 2017-05-10

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grze, ul. Krta 13, 43-227 Miedna

Dodany: 2017-05-08

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej im. Stanisawa Hadyny we Frydku, ul. Miodowa 17, 43-227 Miedna

Dodany: 2017-05-08

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szk w Woli, ul. Grnicza 47, 43-225 Wola

Dodany: 2017-05-08

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Miednej, ul. Szkolna 24, 43-227 Miedna

Dodany: 2017-05-08

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Woli, ul. Lipowa 3, 43-225 Wola

Dodany: 2017-05-08

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno - Przedszkolnego w ojkach, ul. Duga 48, 42-290 Blachownia

Dodany: 2017-05-08

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Blachowni, ul. eromskiego 4A, 42-290 Blachownia

Dodany: 2017-05-08

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego w ernicy, ul. L. Miki 37, 44-144 ernica

Dodany: 2017-04-28