Informacje o konkursach

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawa II w Jaskrowie, Jaskrw, ul. Starowiejska 2, 42-244 Mstw

Dodany: 2017-03-21

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie, Zawada, ul. Gwna 18, 42-244 Mstw

Dodany: 2017-03-21

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Wancerzowie, Wancerzw, ul. 16 Stycznia 11, 42-244 Mstw

Dodany: 2017-03-21

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Siedlcu, Siedlec, ul. Kazimierza Wielkiego 63, 42-244 Mstw

Dodany: 2017-03-21

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej nr 2 z Oddziaami Integracyjnymi w Cieszynie, 43-400 Cieszyn ul. Chopina 37

Dodany: 2017-03-21

Konkurs na stanowisko dyrektor Szkoy Podstawowej nr 1 w Cieszynie, 43-400 Cieszyn ul. Matejki 3

Dodany: 2017-03-21

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 - Integracyjnego w Cieszynie, 43-400 Cieszyn ul. Ks. J. Trzanowskiego 4

Dodany: 2017-03-21

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach, Sokolniki 76 42-320 Niegowa.

Dodany: 2017-03-21

Szkoy Podstawowej nr 5 z Oddziaami Integracyjnymi im. Franciszka Zubrzyckiego w Tychach

Dodany: 2017-03-13 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-14

Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czstochowie 42-200 Czstochowa, ul. Tkacka 3

Dodany: 2017-03-09

Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach, ul. Gen. Andersa 16

Dodany: 2017-03-08

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tychach, ul. Cmentarna 54

Dodany: 2017-03-08

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tychach, ul. Lena 66

Dodany: 2017-03-08

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szk nr 7 w Tychach, ul. Browarowa 1a

Dodany: 2017-03-08

Konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum Oglnoksztaccego z Oddz. Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach, ul. Norwida 40

Dodany: 2017-03-08

Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Oglnoksztaccego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach, ul. Korczaka 6

Dodany: 2017-03-08

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej nr 7 im. Powstacw lskich w Tychach, ul. Tostoja 1

Dodany: 2017-03-08

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach, ul. Katowicka 102a

Dodany: 2017-03-08

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 14 im. Marii Montessori w Tychach, ul. Cyganerii 33

Dodany: 2017-03-08

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Tychach, ul. E. Orzeszkowej 56

Dodany: 2017-03-08