Informacje o konkursach

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego w wibiu, ul. Szkolna 2, 44-187 wibie

Dodany: 2017-04-25

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Wielowsi, ul. Szkolna 12, 44-187 Wielowie

Dodany: 2017-04-25

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 18 w Cieszynie, 43-400 Cieszyn ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6

Dodany: 2017-04-19

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 w Cieszynie, 43-400 Cieszyn ul. w. Jerzego 4

Dodany: 2017-04-19

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 17 w Cieszynie, 43-400 Cieszyn ul. Frysztacka 161

Dodany: 2017-04-19

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 w Cieszynie, 43-400 Cieszyn ul. Hallera 163

Dodany: 2017-04-19

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Pietrowice Wielkie w Pietrowicach Wielkich ul ymierskiego 11 47-480 Pietrowice Wielkie

Dodany: 2017-04-10

Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Siemianowicach lskich z siedzib przy ul. Olimpijskiej 2A

Dodany: 2017-04-07

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szk Ponadgimnazjalnych "Cogito" w Siemianowicach lskich z siedzib przy ul. Matejki 5

Dodany: 2017-04-07

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szk Specjalnych w Siemianowicach lskich z siedzib przy ul. Myliwieckiej 6

Dodany: 2017-04-07

Konkurs na stanowisko dyrektora 1. Szkoy Podstawowej nr 16 im. Bolesawa Prusa w Siemianowicach lskich z siedzib przy ul. Szymanowskiego 11

Dodany: 2017-04-07

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rybarzowicach, 43-378 Rybarzowice ul. Przedszkolna 611

Dodany: 2017-04-07

Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wodzisawiu lskim, ul. Mendego 3

Dodany: 2017-04-05

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Goczakowicach Zdroju, ul. Bolesawa Prusa 7

Dodany: 2017-04-04

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Goczakowicach Zdroju, ul. Szkolna nr 15

Dodany: 2017-04-04

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej nr 1 w Goczakowicach Zdroju, ul. Powstacw lskich 3

Dodany: 2017-04-04

Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w witochowicach, ul. Sdowa 1

Dodany: 2017-04-04

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szk Specjalnych w witochowicach, ul. Szkolna 13

Dodany: 2017-04-04

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej nr 8 w witochowicach, ul. Komandra 9

Dodany: 2017-04-04

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej nr 2 w witochowicach, ul. Wyzwolenia 50

Dodany: 2017-04-04