wypoczynek

Ogoszenie o naborze czonkw do komisji ds. oceny ofert oraz podziau rodkw budetowych na zadania publiczne zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2015 roku.

Dodany: 2015-04-24

Informacja dotyczca zgaszania wypoczynku

Dodany: 2014-06-02 | Data ostatniej modyfikacji: 2015-04-14

Otwarty konkurs ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zada publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2015 r.

Dodany: 2015-04-10

Zmiany w przepisach dotyczacych warunkw, jakie musz speni organizatorzy wypoczynku dla dzieci i modziey szkolnej, a take zasad jego organizowania i nadzorowania w tym organizacji kursw na wychowawcw wypoczynku oraz kursw na kierownikw wypoczynku

Dodany: 2015-02-19