wypoczynek

Zasady przyznawania miejsc w ramach wypoczynku letniego organizowanego dla dzieci i modziey z terenu wojewdztwa lskiego, z rodzin o niskich dochodach lub dotknitych przypadkiem losowym lub klsk ywioow w 2014r.

Dodany: 2014-04-11

Otwarty konkurs ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zada publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2014 roku

Dodany: 2014-03-14 | Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-18