wypoczynek

Zmiany w przepisach dotyczacych warunkw, jakie musz speni organizatorzy wypoczynku dla dzieci i modziey szkolnej, a take zasad jego organizowania i nadzorowania w tym organizacji kursw na wychowawcw wypoczynku oraz kursw na kierownikw wypoczynku

Dodany: 2015-02-19

Rozstrzygnicie otwartego konkursu ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zada publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2014 roku

Dodany: 2014-04-22 | Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-02

Informacja dotyczca zgaszania wypoczynku

Dodany: 2014-06-02