wypoczynek

Baza wypoczynku - Wakacje 2014

Dodany: 2014-07-21

Rozstrzygnicie otwartego konkursu ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zada publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2014 roku

Dodany: 2014-04-22 | Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-02

Stadion lski - Lato Otwartych Boisk po raz 9!

Dodany: 2014-06-27

Wzory drukw - informacje dla orodkw pomocy spoecznej

Dodany: 2014-06-03 | Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-04

Informacja dotyczca zgaszania wypoczynku

Dodany: 2014-06-02

Zasady przyznawania miejsc w ramach wypoczynku letniego organizowanego dla dzieci i modziey z terenu wojewdztwa lskiego, z rodzin o niskich dochodach lub dotknitych przypadkiem losowym lub klsk ywioow w 2014r.

Dodany: 2014-04-11