awans zawodowy

Postpowanie kwalifikacyjne na stopie nauczyciela dyplomowanego (Za. nr 1 - Wniosek o podjcie postpowania kwalifikacyjnego na stopie nauczyciela dyplomowanego. Za. nr 2 - Zawiadcznie dyrektora

Dodany: 2011-05-05 | Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-05

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Dodany: 2010-12-28 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-10

Zaktualizowana lista ekspertw wchodzcych w skad komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych

Dodany: 2011-01-18

Nowa procedura postpowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego "nauczyciel dyplomowany"

Dodany: 2010-03-29

Czynnoci dyrektorw szk, organw prowadzcych oraz komisji kwalifikacyjnych

Pobierz dokument pdf

Dodany: 2010-02-04

Obliczenie daty zakoczenia stau

Dodany: 2010-01-27