Rekrutacja

Informacja o konkursach wiedzy oraz zawodach sportowych i artystycznych

Dodany: 2014-02-28 | Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-25

Nabr szkoy ponadgimnazjalne

Przejd do rekrutacji  

Dodany: 2014-05-12

Postanowienie lskiego Kuratora Owiaty w sprawie terminw przeprowadzania postpowania rekrutacyjnego do publicznych szk dla modziey: gimnazjw, szk ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zaj edukacyjnych i wynikw egzaminu gimnazjalnego, a take sposobu punktowania innych osigni kandydatw do szk ponadgimnazjalnych dla modziey w wojewdztwie lskim na rok szkolny 2014 / 2015.

Dodany: 2014-02-03 | Data ostatniej modyfikacji: 2014-02-28

Wyjanienie MEN, dotyczce art. 20t ust. 1 pkt 6 ustawy o systemie owiaty, tj. wskazania we wniosku oprzyjcie do publicznej szkoy ponadgimnazjalnej liczby oddziaw, do ktrych moe ubiega si kandydat w procesie rekrutacji

Dodany: 2014-02-26

Zadania dyrektora - rekrutacja

Dodany: 2014-02-10

Rekrutacja - informacje

Dodany: 2014-01-31

Uprawnienia dla laureatw olimpiad pilotaowych - Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistw, Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistw i Olimpiady Jzyka Angielskiego dla Gimnazjalistw

Dodany: 2013-06-11

Oferta edukacyjna szk ponadgimnazjalnych

Dodany: 2013-05-22

Wykaz szk i placwek, ktre nie uczestnicz w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej w wojewdztwie lskim w roku szkolnym 2012/2013.

Dodany: 2011-05-24 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-04-26

Ksztacenie w szkoach ponadgimnazjalnych oraz ustawiczne - przewodnik

Dodany: 2013-03-15

Pilotaowe olimpiady dla szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku 2012/2013

Szczegóy

Dodany: 2012-06-08

Lista dyscyplin sportu, w ktrych osignicia kandydatw punktowane s w procesie rekrutacji do szk ponadgimnazjalnych

Dodany: 2009-09-29 | Data ostatniej modyfikacji: 2010-06-23