Rekrutacja

Wolne miejsca w szkoach ponadgimnazjalnych, ktre prowadz rekrutacj kandydatw na rok szkolny 2016/2017 poza systemem rekrutacji elektronicznej

Dodany: 2016-07-22 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02

Wolne miejsca w szkoach ponadgimnazjalnych, z wyjtkiem szk policealnych i szk dla dorosych, ktre prowadz elektroniczn rekrutacj kandydatw

Dodany: 2016-07-22

Postanowienie w sprawie wykazu zawodw wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora owiaty lub inne podmioty dziaajce na terenie szkoy, ktre mog by wymienione na wiadectwie ukoczenia szkoy podstawowej i gimnazjum oraz okrelenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2015/2016

Dodany: 2016-02-29 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-06-23

Informacja o szkoach ponadgimnazjalnych na terenie wojewdztwa lskiego

Dodany: 2016-03-17

Listy Minister Edukacji Narodowej do organw prowadzcych i dyrektorw publicznych przedszkoli oraz szk podstawowych z oddziaami przedszkolnymi w sprawie rekrutacji

Dodany: 2016-02-26 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-29

Postanowienie w sprawie terminw przeprowadzania postpowania rekrutacyjnego oraz postpowania uzupeniajcego, a take terminw skadania dokumentw do klas pierwszych gimnazjw, klas pierwszych szk ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szk policealnych, do szk podstawowych dla dorosych, klas pierwszych gimnazjw dla dorosych i klas pierwszych licew oglnoksztaccych dla dorosych na rok szkolny 2016/2017.

Dodany: 2016-01-29

Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szk i publicznych placwek - rozdzia 2a ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U.2015, poz.2156 z pn.zm.)

Dodany: 2016-01-29

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczeglnych kryteriw uwzgldnianych w postpowaniu rekrutacyjnym, skadu i szczegowych zada komisji rekrutacyjnej, szczegowego trybu i terminw przeprowadzania postpowania rekrutacyjnego oraz postpowania uzupeniajcego

Dodany: 2015-12-04