Rekrutacja

Tekst ujednolicony postanowienia lskiego Kuratora Owiaty nr OP-DO.110.2.8.2015

Dodany: 2015-02-27

Postanowienie w sprawie sprostowania pomyki w postanowieniu OP-DO.110.2.8.2015

Dodany: 2015-02-27

Postanowienie l. Kuratora Owiaty w sprawie terminw przeprowadzania postpowania rekrutacyjnego do publicznych szk dla modziey: gimnazjw, szk ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zaj edukacyjnych i wynikw egzaminu gimnazjalnego, a take sposobu punktowania innych osigni kandydatw do szk ponadgimnazjalnych dla modziey w wojewdztwie lskim na rok szkolny 2015/2016.

Dodany: 2015-02-12

Uprawnienia dla laureatw olimpiad pilotaowych - Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistw, Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistw i Olimpiady Jzyka Angielskiego dla Gimnazjalistw

Dodany: 2013-06-11

Oferta edukacyjna szk ponadgimnazjalnych

Dodany: 2013-05-22

Wykaz szk i placwek, ktre nie uczestnicz w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej w wojewdztwie lskim w roku szkolnym 2012/2013.

Dodany: 2011-05-24 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-04-26

Pilotaowe olimpiady dla szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku 2012/2013

Szczegóy

Dodany: 2012-06-08

Lista dyscyplin sportu, w ktrych osignicia kandydatw punktowane s w procesie rekrutacji do szk ponadgimnazjalnych

Dodany: 2009-09-29 | Data ostatniej modyfikacji: 2010-06-23