Rekrutacja

Postanowienie w sprawie terminw przeprowadzania postpowania rekrutacyjnego oraz postpowania uzupeniajcego, a take terminw skadania dokumentw do klas pierwszych gimnazjw, klas pierwszych szk ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szk policealnych, do szk podstawowych dla dorosych, klas pierwszych gimnazjw dla dorosych i klas pierwszych licew oglnoksztaccych dla dorosych na rok szkolny 2016/2017.

Dodany: 2016-01-29

Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szk i publicznych placwek - rozdzia 2a ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U.2015, poz.2156 z pn.zm.)

Dodany: 2016-01-29

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczeglnych kryteriw uwzgldnianych w postpowaniu rekrutacyjnym, skadu i szczegowych zada komisji rekrutacyjnej, szczegowego trybu i terminw przeprowadzania postpowania rekrutacyjnego oraz postpowania uzupeniajcego

Dodany: 2015-12-04