Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

VI edycja Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA"

Dodany: 2014-09-29 | Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-19

Akcja spoeczna "Wypadki na drogach - porozmawiajmy"

Dodany: 2014-12-17

Kampania edukacyjna "Nios Pomoc"

Dodany: 2014-12-02

Oglnopolski konkurs "BYSKOTLIWI"

Dodany: 2014-11-28

KOMUNIKAT w sprawie terminu i miejsca prezentacji teatralnych w ramach VI Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA" w roku szkolnym 2014/2015

Dodany: 2014-11-05

Pomoc dla pokrzywdzonych przestpstwem

Dodany: 2014-10-01

Konwencja o prawach dziecka

Dodany: 2014-09-22

Fundacja By Bardziej rozpocza nowy program "Dzwonek na obiad"

Dodany: 2014-09-08

Promocja zdrowego stylu ycia - projekt "Dziecistwo bez prchnicy"

Dodany: 2014-09-04

Akcja informacyjno-edukacyjna pod hasem: Dopalacze - Wypalacze "rodki zastpcze"

Dodany: 2014-07-23

V edycja Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA"

Dodany: 2013-09-27 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-20

Kursy dla osb niebdcych uczniami szk podstawowych ubiegajcych si o kart rowerow

Dodany: 2013-07-22

"Bezpiecznie na drodze" - kampania Wojewody lskiego, Komendanta Wojewdzkiego Policji i lskiego Kuratora Owiaty

Dodany: 2013-01-21 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-02

Kampania spoeczna "Nie reagujesz - akceptujesz"

Dodany: 2013-04-24

Zapewni uczniom bezpieczestwo... Wybrane uwarunkowania prawne organizacji bezpiecznej nauki, rekreacji iwypoczynku

Pobierz dokument  »

Dodany: 2012-12-03 | Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-03

Komunikat w sprawie obowizku przestrzegania przez dyrektorw szk 21 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. wsprawie bezpieczestwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkoach iplacwkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

Dodany: 2012-06-21 | Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-05

Kampania "Modzie kibicuje bezpiecznie"

Dodany: 2012-02-17 | Data ostatniej modyfikacji: 2012-06-21

Program edukacyjny dotyczcy profilaktyki zakae wirusem HBV i HCV

Dodany: 2011-12-30

INFORMACYJNO-EDUKACYJNA AKCJA "BEZPIECZNY STOK"

Dodany: 2011-12-21

Program "Odkrywamy prawo humanitarne" - materiay edukacyjne dla nauczycieli

Dodany: 2011-03-25 | Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-21