Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Konkurs na projekt edukacyjny promujcy zmian zachowa w zakresie stylu ycia w rodowisku lokalnym - prowadzony w ramach X edycji Oglnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Form"

Dodany: 2016-01-14

Wyniki VII edycji Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form teatraln o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2015/2016

Dodany: 2015-12-14 | Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-15

Zasady udostpniania wody wodocigowej dzieciom w placwkach szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne

Dodany: 2015-11-26

KOMUNIKAT w sprawie terminu i miejsca prezentacji teatralnych w ramach VII Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2015/2016

Dodany: 2015-11-12 | Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-13

VII edycja Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA" w roku szkolnym 2015/2016

Dodany: 2015-10-15 | Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-13

Dziaania rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym

Dodany: 2015-10-27

Zmiany w przepisach dot. warunkw zawierania i realizacji umw o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Dodany: 2015-09-25

Nowe materiay edukacyjne dla szk ponadgimnazjalnych opracowane przez MSW na temat bezpiecznej pracy za granic

Dodany: 2015-06-24

Rzdowy program przeciwdziaania handlu ludmi

Dodany: 2015-05-22 | Data ostatniej modyfikacji: 2015-05-25

Kampania "Szkoa ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach" - Konkurs dla wychowankw przedszkoli i uczniw szk podstawowych "Czytamy bajki - bohaterowie bajek - dlaczego on/ona?"

Dodany: 2015-03-03

VI edycja Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA"

Dodany: 2014-09-29 | Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-19

Akcja spoeczna "Wypadki na drogach - porozmawiajmy"

Dodany: 2014-12-17

KOMUNIKAT w sprawie terminu i miejsca prezentacji teatralnych w ramach VI Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA" w roku szkolnym 2014/2015

Dodany: 2014-11-05

Konwencja o prawach dziecka

Dodany: 2014-09-22

Fundacja By Bardziej rozpocza nowy program "Dzwonek na obiad"

Dodany: 2014-09-08

Akcja informacyjno-edukacyjna pod hasem: Dopalacze - Wypalacze "rodki zastpcze"

Dodany: 2014-07-23

V edycja Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA"

Dodany: 2013-09-27 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-20

Kursy dla osb niebdcych uczniami szk podstawowych ubiegajcych si o kart rowerow

Dodany: 2013-07-22

"Bezpiecznie na drodze" - kampania Wojewody lskiego, Komendanta Wojewdzkiego Policji i lskiego Kuratora Owiaty

Dodany: 2013-01-21 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-02

Kampania spoeczna "Nie reagujesz - akceptujesz"

Dodany: 2013-04-24