Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Kampania "Szkoa ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach" - Konkurs dla wietlic szkolnych na uzyskanie tytuu "BEZPIECZNA I PRZYJAZNA - wietlica szkolna"

Dodany: 2015-03-03 | Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-26

Kampania "Szkoa ciekawa i bezpieczna nie tylko na lekcjach" -Konferencja Inaugurujca Kampani 25 marca 2015 r.

Dodany: 2015-03-09

Kampania "Szkoa ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach" - Konkurs dla wychowankw przedszkoli na realizacj "Przedszkolnego teatrzyku kukiekowego" o charakterze profilaktycznym

Dodany: 2015-03-03

Kampania "Szkoa ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach" - Konkurs dla uczniw i nauczycieli bibliotekarzy szk gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych na prac w formie lapbooka pod tytuem "Lapbook - jak dziaa biblioteka w naszej szkole?"

Dodany: 2015-03-03

Kampania "Szkoa ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach" - Konkursu dla Rad Rodzicw dziaajcych w szkoach podstawowych i gimnazjach na prac multimedialn lub fotorelacj na temat Nauczyciel wietlicy - "... przeyje wraz z dziemi wiele natchnionych chwil" (J. Korczak)

Dodany: 2015-03-03

Kampania "Szkoa ciekawa i bezpieczna – nie tylko na lekcjach" - Konkurs dla uczniw szk podstawowych, gimnazjw i ponadgimnazjalnych na prac plastyczno-techniczn Z plastyk i technik za pan brat – konkurs "Kochamy przyrod"

Dodany: 2015-03-03

Kampania "Szkoa ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach" - Konkurs dla wychowankw przedszkoli i uczniw szk podstawowych "Czytamy bajki - bohaterowie bajek - dlaczego on/ona?"

Dodany: 2015-03-03

VI edycja Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA"

Dodany: 2014-09-29 | Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-19

Akcja spoeczna "Wypadki na drogach - porozmawiajmy"

Dodany: 2014-12-17

Kampania edukacyjna "Nios Pomoc"

Dodany: 2014-12-02

Oglnopolski konkurs "BYSKOTLIWI"

Dodany: 2014-11-28

KOMUNIKAT w sprawie terminu i miejsca prezentacji teatralnych w ramach VI Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA" w roku szkolnym 2014/2015

Dodany: 2014-11-05

Pomoc dla pokrzywdzonych przestpstwem

Dodany: 2014-10-01

Konwencja o prawach dziecka

Dodany: 2014-09-22

Fundacja By Bardziej rozpocza nowy program "Dzwonek na obiad"

Dodany: 2014-09-08

Promocja zdrowego stylu ycia - projekt "Dziecistwo bez prchnicy"

Dodany: 2014-09-04

Akcja informacyjno-edukacyjna pod hasem: Dopalacze - Wypalacze "rodki zastpcze"

Dodany: 2014-07-23

V edycja Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA"

Dodany: 2013-09-27 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-20

Kursy dla osb niebdcych uczniami szk podstawowych ubiegajcych si o kart rowerow

Dodany: 2013-07-22

"Bezpiecznie na drodze" - kampania Wojewody lskiego, Komendanta Wojewdzkiego Policji i lskiego Kuratora Owiaty

Dodany: 2013-01-21 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-02