Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Rzdowy program przeciwdziaania handlu ludmi

Dodany: 2015-05-22

Zaproszenie na konferencj uczniw i nauczycieli, pt. "Koa zainteresowa w szkoach alternatyw na nudne popoudnia" realizowanej w ramach Kampanii "Szkoa ciekawa i bezpieczna nie tylko na lekcjach"

Dodany: 2015-05-15

Kampania "Szkoa ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach" - Konkurs dla wietlic szkolnych na uzyskanie tytuu "BEZPIECZNA I PRZYJAZNA - wietlica szkolna"

Dodany: 2015-03-03 | Data ostatniej modyfikacji: 2015-04-16

Kampania "Szkoa ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach" - Konkurs dla wychowankw przedszkoli na realizacj "Przedszkolnego teatrzyku kukiekowego" o charakterze profilaktycznym

Termin zgoszenia do udziau w konkursie zosta wyduzony do 25 kwietnia 2015 r.

Dodany: 2015-03-03 | Data ostatniej modyfikacji: 2015-04-15

Konferencja szkoleniowa pn. "W sieci elektronicznej przemocy - III" – 17.04.2015 r.

Dodany: 2015-04-02 | Data ostatniej modyfikacji: 2015-04-15

Kampania "Szkoa ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach" - Konkurs dla uczniw i nauczycieli bibliotekarzy szk gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych na prac w formie lapbooka pod tytuem "Lapbook - jak dziaa biblioteka w naszej szkole?"

Dodany: 2015-03-03

Kampania "Szkoa ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach" - Konkursu dla Rad Rodzicw dziaajcych w szkoach podstawowych i gimnazjach na prac multimedialn lub fotorelacj na temat Nauczyciel wietlicy - "... przeyje wraz z dziemi wiele natchnionych chwil" (J. Korczak)

Dodany: 2015-03-03

Kampania "Szkoa ciekawa i bezpieczna – nie tylko na lekcjach" - Konkurs dla uczniw szk podstawowych, gimnazjw i ponadgimnazjalnych na prac plastyczno-techniczn Z plastyk i technik za pan brat – konkurs "Kochamy przyrod"

Dodany: 2015-03-03

Kampania "Szkoa ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach" - Konkurs dla wychowankw przedszkoli i uczniw szk podstawowych "Czytamy bajki - bohaterowie bajek - dlaczego on/ona?"

Dodany: 2015-03-03

VI edycja Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA"

Dodany: 2014-09-29 | Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-19

Akcja spoeczna "Wypadki na drogach - porozmawiajmy"

Dodany: 2014-12-17

Kampania edukacyjna "Nios Pomoc"

Dodany: 2014-12-02

Oglnopolski konkurs "BYSKOTLIWI"

Dodany: 2014-11-28

KOMUNIKAT w sprawie terminu i miejsca prezentacji teatralnych w ramach VI Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA" w roku szkolnym 2014/2015

Dodany: 2014-11-05

Pomoc dla pokrzywdzonych przestpstwem

Dodany: 2014-10-01

Konwencja o prawach dziecka

Dodany: 2014-09-22

Fundacja By Bardziej rozpocza nowy program "Dzwonek na obiad"

Dodany: 2014-09-08

Promocja zdrowego stylu ycia - projekt "Dziecistwo bez prchnicy"

Dodany: 2014-09-04

Akcja informacyjno-edukacyjna pod hasem: Dopalacze - Wypalacze "rodki zastpcze"

Dodany: 2014-07-23

V edycja Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA"

Dodany: 2013-09-27 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-20