Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Szkolenie i konferencja dla nauczycieli w ramach projektu realizowanego przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa lskiego oraz Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Modziey z Cukrzyc Zdrowo jem, jestem aktywny nie choruj na cukrzyc

Dodany: 2014-08-22

Akcja informacyjno-edukacyjna pod hasem: Dopalacze - Wypalacze "rodki zastpcze"

Dodany: 2014-07-23

Kampania "wicz umys i ciao – bezpiecznie"

Dodany: 2014-01-31 | Data ostatniej modyfikacji: 2014-05-21

Wyniki konkursw przeprowadzonych w ramach Kampanii "wicz umys i ciao - bezpiecznie"

Dodany: 2014-05-21

Zaproszenie na konferencj dla nauczycieli i uczniw szk mistrzostwa sportowego, szk sportowych iszk zoddziaami sportowymi, pt. "Dlaczego sport mnie krci...?" realizowanej w ramach Kampanii "wicz umys i ciao - bezpiecznie"

Dodany: 2014-05-13

Wyniki konkursu na LOGO Kampanii "wicz umys i ciao bezpiecznie"

 Pobierz wyniki  

Dodany: 2014-03-27

V edycja Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA"

Dodany: 2013-09-27 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-20

Kampania "Znami! Znam je?" - czyli co musisz wiedzie o czerniaku skry

Dodany: 2013-11-18

Kursy dla osb niebdcych uczniami szk podstawowych ubiegajcych si o kart rowerow

Dodany: 2013-07-22

"Bezpiecznie na drodze" - kampania Wojewody lskiego, Komendanta Wojewdzkiego Policji i lskiego Kuratora Owiaty

Dodany: 2013-01-21 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-02

Kampania spoeczna "Nie reagujesz - akceptujesz"

Dodany: 2013-04-24

Zapewni uczniom bezpieczestwo... Wybrane uwarunkowania prawne organizacji bezpiecznej nauki, rekreacji iwypoczynku

Pobierz dokument  »

Dodany: 2012-12-03 | Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-03

Komunikat w sprawie obowizku przestrzegania przez dyrektorw szk 21 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. wsprawie bezpieczestwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkoach iplacwkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

Dodany: 2012-06-21 | Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-05

Kampania "Modzie kibicuje bezpiecznie"

Dodany: 2012-02-17 | Data ostatniej modyfikacji: 2012-06-21

Program edukacyjny dotyczcy profilaktyki zakae wirusem HBV i HCV

Dodany: 2011-12-30

INFORMACYJNO-EDUKACYJNA AKCJA "BEZPIECZNY STOK"

Dodany: 2011-12-21

Program "Odkrywamy prawo humanitarne" - materiay edukacyjne dla nauczycieli

Dodany: 2011-03-25 | Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-21

Zadania Ministra Waciwego ds. Owiaty i Wychowania wynikajce z Krajowego Programu Przeciwdziaania Narkomanii na lata 2011 - 2016

Dodany: 2011-07-19 | Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-21

"Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne - praktyczne rozwizania" - publikacja dotyczca problematyki zapobiegania przemocy rwieniczej w kontekcie specjalnych potrzeb edukacyjnych

Dodany: 2011-03-23

Rzdowy program na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoa"

Dodany: 2010-09-02 | Data ostatniej modyfikacji: 2010-09-03