Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Akcja spoeczna "Wypadki na drogach - porozmawiajmy"

Dodany: 2014-12-17

KOMUNIKAT w sprawie terminu i miejsca prezentacji teatralnych w ramach VI Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA" w roku szkolnym 2014/2015

Dodany: 2014-11-05

Konwencja o prawach dziecka

Dodany: 2014-09-22

Fundacja By Bardziej rozpocza nowy program "Dzwonek na obiad"

Dodany: 2014-09-08

Akcja informacyjno-edukacyjna pod hasem: Dopalacze - Wypalacze "rodki zastpcze"

Dodany: 2014-07-23

V edycja Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA"

Dodany: 2013-09-27 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-20

Kursy dla osb niebdcych uczniami szk podstawowych ubiegajcych si o kart rowerow

Dodany: 2013-07-22

"Bezpiecznie na drodze" - kampania Wojewody lskiego, Komendanta Wojewdzkiego Policji i lskiego Kuratora Owiaty

Dodany: 2013-01-21 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-02

Kampania spoeczna "Nie reagujesz - akceptujesz"

Dodany: 2013-04-24

Zapewni uczniom bezpieczestwo... Wybrane uwarunkowania prawne organizacji bezpiecznej nauki, rekreacji iwypoczynku

Pobierz dokument  »

Dodany: 2012-12-03 | Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-03

Komunikat w sprawie obowizku przestrzegania przez dyrektorw szk 21 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. wsprawie bezpieczestwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkoach iplacwkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

Dodany: 2012-06-21 | Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-05

Kampania "Modzie kibicuje bezpiecznie"

Dodany: 2012-02-17 | Data ostatniej modyfikacji: 2012-06-21

Program edukacyjny dotyczcy profilaktyki zakae wirusem HBV i HCV

Dodany: 2011-12-30

INFORMACYJNO-EDUKACYJNA AKCJA "BEZPIECZNY STOK"

Dodany: 2011-12-21

Program "Odkrywamy prawo humanitarne" - materiay edukacyjne dla nauczycieli

Dodany: 2011-03-25 | Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-21

Zadania Ministra Waciwego ds. Owiaty i Wychowania wynikajce z Krajowego Programu Przeciwdziaania Narkomanii na lata 2011 - 2016

Dodany: 2011-07-19 | Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-21

"Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne - praktyczne rozwizania" - publikacja dotyczca problematyki zapobiegania przemocy rwieniczej w kontekcie specjalnych potrzeb edukacyjnych

Dodany: 2011-03-23

Rzdowy program na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoa"

Dodany: 2010-09-02 | Data ostatniej modyfikacji: 2010-09-03

Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka w sprawie zalece dotyczcych opieki nad uczniami w zakresie bezpieczestwa i higieny, w tym zapobiegania zakaeniem drg oddechowych - porady dla rodzicw i opiekunw

Dodany: 2010-09-02

"Razem bezpieczniej" - rzdowy program ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa

Dodany: 2010-04-12