Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Fundacja By Bardziej uruchamia projekt spoeczny "Dzwonek na obiad"

Dodany: 2016-06-16

Wyniki konkursu na reporta/fotoreporta "Dziaania samorzdu uczniowskiego na rzecz profilaktyki" - Kampania "W wiecie praw i obowizkw – ucze bezpieczny"

Dodany: 2016-06-02

Wyniki konkursu "Narysuj mi prawa czowieka…" - Kampania "W wiecie praw i obowizkw – ucze bezpieczny"

Dodany: 2016-06-01

Konferencja Nauczyciel w wiecie praw i obowizkw - wobec ucznia w ramach Kampanii "W wiecie praw iobowizkw - ucze bezpieczny"

Dodany: 2016-05-24

Konferencja szkoleniowa pn. W sieci elektronicznej przemocy - IV

Dodany: 2016-04-14 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-04-15

Kampania "W wiecie praw i obowizkw - ucze bezpieczny" - Konferencja Dobry Samorzd Uczniowski dlauczniw szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych

Dodany: 2016-03-30

Kampania "W wiecie praw i obowizkw - ucze bezpieczny" - Konkurs plastyczny Narysuj mi prawa czowieka, dziecka dla wychowankw przedszkoli i uczniw szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych

Dodany: 2016-03-30

Kampania "W wiecie praw i obowizkw - ucze bezpieczny" - Konkurs Dziaania samorzdu uczniowskiego narzecz profilaktyki - na reporta/fotoreporta dla samorzdw uczniowskich szk gimnazjalnych iponadgimnazjalnych

Dodany: 2016-03-30

Kampania "W wiecie praw i obowizkw - ucze bezpieczny" - Konkurs na piosenk o tematyce prawa iobowizki ucznia - dla uczniw szk podstawowych, gimnazjw iponadgimnazjalnych

Dodany: 2016-03-30

Konkurs na projekt edukacyjny promujcy zmian zachowa w zakresie stylu ycia w rodowisku lokalnym - prowadzony w ramach X edycji Oglnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Form"

Dodany: 2016-01-14

Wyniki VII edycji Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form teatraln o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2015/2016

Dodany: 2015-12-14 | Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-15

Zasady udostpniania wody wodocigowej dzieciom w placwkach szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne

Dodany: 2015-11-26

KOMUNIKAT w sprawie terminu i miejsca prezentacji teatralnych w ramach VII Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2015/2016

Dodany: 2015-11-12 | Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-13

VII edycja Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA" w roku szkolnym 2015/2016

Dodany: 2015-10-15 | Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-13

Dziaania rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym

Dodany: 2015-10-27

Zmiany w przepisach dot. warunkw zawierania i realizacji umw o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Dodany: 2015-09-25

Nowe materiay edukacyjne dla szk ponadgimnazjalnych opracowane przez MSW na temat bezpiecznej pracy za granic

Dodany: 2015-06-24

Rzdowy program przeciwdziaania handlu ludmi

Dodany: 2015-05-22 | Data ostatniej modyfikacji: 2015-05-25

Kampania "Szkoa ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach" - Konkurs dla wychowankw przedszkoli i uczniw szk podstawowych "Czytamy bajki - bohaterowie bajek - dlaczego on/ona?"

Dodany: 2015-03-03

VI edycja Wojewdzkiego Konkursu na Ma Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA"

Dodany: 2014-09-29 | Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-19