Komunikaty

Pismo dot. korekty podziau dotacji przedszkolnej na poszczeglne rozdziay klasyfikacji budetowej

Dodany: 2016-05-10

Formularze sprawozdania z realizacji Rzdowego programu wspierania w 2015 r. organw prowadzcych szkoy podstawowe i szkoy artystyczne realizujce ksztacenie oglne w zakresie szkoy podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowa uczniw przez promocj czytelnictwa wrd dzieci i modziey - "Ksiki naszych marze"

Dodany: 2016-05-04

Oglnopolska Akcja Ustanowienia Rekordu Polski w czytaniu Sienkiewicza

Dodany: 2016-05-04

Ogoszenie o naborze czonkw do komisji ds. oceny ofert podziau rodkw budetowych na zadania publiczne zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2016 roku

Dodany: 2016-04-29

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli

Dodany: 2016-04-29

Konkurs dla nauczycieli w ramach projektu Operator Kultury – prowadzonego przez Regionalny Orodek Kultury w Katowicach

Dodany: 2016-04-29

Publikacje ksikowe pt. "Modzie szkolna. Wzory osobowe godne naladowania"

Dodany: 2016-04-29

XV edycja Programw Stypendiw Pomostowych

Dodany: 2016-04-28

I Oglnopolska Konferencja Rad Rodzicw

Dodany: 2016-04-27

Akcja edukacyjna w ramach Kampanii "Nios Pomoc"

Dodany: 2016-04-25

Projekt "Cyfrowobezpieczni.pl. Bezpieczna Szkoa Cyfrowa"

Dodany: 2016-04-22

Stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniw

Dodany: 2016-04-20

Ankieta w sprawie informatyzacji szk i placwek - "INTERNET WIATOWODOWY w szkoach 2016"

Dodany: 2016-04-20

KONKURS NA PREZENTACJ MULTIMEDIALN pt. "CICHOCIEMNI oczami modego czowieka" pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika

Dodany: 2016-04-19

Podrczniki "Nasz Elementarz" i "Nasza szkoa" cz IV

Dodany: 2016-04-15

Konferencja szkoleniowa pn. W sieci elektronicznej przemocy - IV

Dodany: 2016-04-21

Kampania edukacyjna "STOP poarom traw!"

Dodany: 2016-04-13

IV Midzynarodowa Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego "Pika rczna w szkole"

Dodany: 2016-04-14

Otwarty konkurs ofert na realizacj zadania publicznego pn. "Midzynarodowa wymiana modziey" (wsppraca modziey z Polski i Armenii, Azerbejdanu, Biaorusi, Gruzji, Modawii oraz Izraela), ogoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (nabr do 27 kwietnia 2016 r.)

Dodany: 2016-04-13

Zaproszenie na Amerykaskie Targi Edukacyjne 20 kwietnia 2016

Dodany: 2016-04-13