Komunikaty

Rozstrzygnicie otwartego konkursu ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zada publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2015 roku

Dodany: 2015-05-18

Praktyki studenckie w administracji rzdowej

Dodany: 2015-05-14

Portal internetowy Wybierz Studia

Dodany: 2015-05-06

Midzynarodowy konkurs dla modziey Eur@ka

Dodany: 2015-05-06

Ogoszenie przez Ministra Edukacji Narodowej konkursu ofert na realizacj polsko-ukraiskiej wsppracy modziey

Dodany: 2015-05-06

Zaproszenie dla nauczycieli, ktrzy nauczaj dzieci cudzoziemskie na szkolenie "Komunikacja midzykulturowa w Warszawie 15 i 22 maja 2015 (2 grupy), organizowane przez Midzynarodow Organizacj do Spraw Migracji oraz Urzd do Spraw Cudzoziemcw

Dodany: 2015-04-30

Dotacja podrcznikowa

Dodany: 2015-05-04

XXII Regionalny Przegld Pieni "lskie piewanie" im. prof. Adolfa Dygacza

Dodany: 2015-04-13

Dopaty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego do prenumeraty czasopisma popularnonaukowego "Urania - Postpy Astronomii"

Dodany: 2015-04-03

Konferencja szkoleniowa pn. "W sieci elektronicznej przemocy - III" 17.04.2015 r.

Dodany: 2015-04-02

Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE

Dodany: 2015-03-30

Instytut Bada Edukacyjnych: Badanie postaw modziey szk ponadgimnazjalnych wobec historii Polski XX wieku

Dodany: 2015-03-05

Oferta Edukacyjna Dzie Otwartych Drzwi

Dodany: 2015-03-03

Zaproszenie do udziau w Kampanii "Szkoa ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach"

Dodany: 2015-03-03

Monitorowanie podstawy programowej

Dodany: 2015-02-23

Bezpatne warsztaty Szkoy Dialogu

Dodany: 2015-02-18

REGULAMIN 33 Oglnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Frankofoskiej im. Jerzego Lisowskiego

Dodany: 2015-02-09

Program dla grup szkolnych "Wawel. Zacznij przygod z histori"

Dodany: 2015-02-02

Amerykascy nauczyciele w Polsce

Dodany: 2015-01-19

"Integracja Sensoryczna. Wzrok a uczenie si i rozwj - wyzwanie XXI wieku. Skala problemu, diagnoza i terapia" - konferencja w Dbrowie Grniczej

Dodany: 2015-01-16