Komunikaty

Konferencja szkoleniowa pn. "W sieci elektronicznej przemocy - III" 17.04.2015 r.

Dodany: 2015-04-02

"Edukacja prawna" - program edukacji prawnej w szkoach ponadgimnazjalnych

Dodany: 2015-03-30

Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE

Dodany: 2015-03-30

Informacja dotyczca badania ankietowego uczniw gimnazjw i szk pondgimnazjalnych na temat uywania przez modzie szkoln substancji psychoaktywnych przeprowadzanego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziaania Narkomanii oraz Pastwow Agencj Rozwizywania Problemw Alkoholowych przy wsppracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii

Dodany: 2015-03-25

Instytut Bada Edukacyjnych: Badanie postaw modziey szk ponadgimnazjalnych wobec historii Polski XX wieku

Dodany: 2015-03-05

Oferta Edukacyjna Dzie Otwartych Drzwi

Dodany: 2015-03-03

Zaproszenie do udziau w Kampanii "Szkoa ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach"

Dodany: 2015-03-03

Monitorowanie podstawy programowej

Dodany: 2015-02-23

Bezpatne warsztaty Szkoy Dialogu

Dodany: 2015-02-18

Polskie Towarzystwo Fizyczne - zaproszenie na seminaria dla nauczycieli fizyki i innych nauk przyrodniczych

Dodany: 2015-02-18

X Oglnopolski Przystanek PaT ("Profilaktyka a Ty") - Stadion Narodowy w Warszawie 23-24 czerwca 2015 r.

Dodany: 2015-02-17

REGULAMIN 33 Oglnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Frankofoskiej im. Jerzego Lisowskiego

Dodany: 2015-02-09

Program dla grup szkolnych "Wawel. Zacznij przygod z histori"

Dodany: 2015-02-02

Amerykascy nauczyciele w Polsce

Dodany: 2015-01-19

"Integracja Sensoryczna. Wzrok a uczenie si i rozwj - wyzwanie XXI wieku. Skala problemu, diagnoza i terapia" - konferencja w Dbrowie Grniczej

Dodany: 2015-01-16

II edycja rzdowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoa" - lista rekomendowanych zada do realizacji w 2015 r.

Dodany: 2015-01-02

Projekt "Szkoa promujca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem"

Dodany: 2014-12-19

Ankieta dla dyrektorw i pracownikw szk i przedszkoli

Dodany: 2014-12-16

Informacja dla dyrektorw publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorw przedszkoli, szk i placwek systemu owiaty dotyczca przepisw rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowizkowego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i modziey

Dodany: 2014-12-09

Dofinansowanie projektw w ramach Midzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Dodany: 2014-11-17