Komunikaty

Oglnopolski Program Edukacyjny "Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych"

Dodany: 2016-09-09

Projekt Biura Rzecznika Praw Pacjenta "Dla Pacjenta Edukacja - Poznaj swoje prawa"

Dodany: 2016-09-02 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-07

Komunikat MEN w sprawie wnioskw JST o zwikszenie kwot czci owiatowej subwencji oglnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zesp ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 13 lipca br.

Dodany: 2016-08-04 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-06

Lista stypendystw Prezesa Rady Ministrw na rok szkolny 2016/2017 wojewdztwo lskie

Dodany: 2016-09-02

Oglnopolski Konkurs Racjonalnie si odywiasz, zdrowie wygrywasz organizowany przez MEN i ORE w ramach Rzdowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoa"

Dodany: 2016-08-31

Pismo dot. moliwoci dokonania korekty podziau dotacji przedszkolnej na poszczeglne rozdziay klasyfikacji budetowej

Dodany: 2016-08-31

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorw, nauczycieli i pracownikw owiaty

Dodany: 2016-08-25

Informacja dotyczca dotacji podrcznikowej

Dodany: 2016-08-19

Instrukcja w sprawie wymaga higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozw pod namiotami

Dodany: 2016-08-18

Bezpieczna i przyjazna szkoa - ogoszenie o konkursie

Dodany: 2016-08-17

Wolne miejsca w szkoach ponadgimnazjalnych, ktre prowadz rekrutacj kandydatw na rok szkolny 2016/2017 poza systemem rekrutacji elektronicznej

Dodany: 2016-07-26 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-16

List do dyrektorw szk - dystrybucja pierwszej czci podrcznika dla klasy II i III w wersji standardowej

Dodany: 2016-08-12

Konkurs dotyczcy nauki programowania dla nauczycieli szk podstawowych

Dodany: 2016-08-04

Rzdowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdw terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy w formie zaj opiekuczych i terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.

Dodany: 2016-08-04

Konkurs na stanowisko nauczyciela-doradcy pedagogicznego w szkole redniej w Szkole Europejskiej Bruksela I

Dodany: 2016-07-25

Wolne miejsca w szkoach ponadgimnazjalnych, z wyjtkiem szk policealnych i szk dla dorosych, ktre prowadz elektroniczn rekrutacj kandydatw

Dodany: 2016-07-22

Komunikat - podrczniki

Dodany: 2016-07-21

Inicjatywa Komisji Europejskiej - Europejski Tydzie Sportu

Dodany: 2016-07-19

Spotkanie informacyjne na temat polsko-ukraiskich projektw modzieowych

Dodany: 2016-07-13

Modzieowa Agencja Informacyjna - MAIKI

Dodany: 2016-07-08