Komunikaty

Ankieta Urzdu Transportu Kolejowego dotyczca bezpiecznej drogi do przedszkola lub szkoy

Dodany: 2013-12-11

Konferencja inauguracyjna programu edukacyjnego dla nauczycieli "Dziecko z cukrzyc w systemie edukacji"

Dodany: 2013-12-02 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-03

Potwierdzanie kopii dokumentw przedkadanych w postpowaniu o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego dotyczcych kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Dodany: 2013-05-10 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-17

XIX Oglnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Dodany: 2013-10-14

"Nauka drog do sukcesu na lsku"

Dodany: 2013-09-11 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-09-13

IX Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistw

Dodany: 2013-07-19

Uwaga! Zmiana przepisw dotyczcych zasad ubiegania si o kart rowerow iprzepisy dotyczce kierowania motorowerem

Dodany: 2013-05-02 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-07-25

Wygaszanie ksztacenia oraz likwidacja kolegiw nauczycielskich i nauczycielskich kolegiw jzykw obcych

Dodany: 2013-06-20

Nabr wnioskw do Programu Pajacyk na rok szkolny 2013/2014

Dodany: 2013-05-09

Nowa wersja aplikacji modernizowanego SIO

Dodany: 2013-04-03

"Internetowy teatr dla szk"

Dodany: 2013-03-29

Komunikat dotyczcy zamieszczania informacji o konkursach i imprezach edukacyjnych

Dodany: 2013-01-02 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-03

Fundusz socjalny - wnioski

Dodany: 2009-09-04 | Data ostatniej modyfikacji: 2011-01-24