Komunikaty

"Przychodzi ucze do prawnika" - poradnik do edukacji prawnej

Dodany: 2015-09-25

Roczne stypendia w Stanach Zjednoczonych dla uczniw szk rednich w ramach programu FLEX

Dodany: 2015-09-23

Zaproszenie do uczestnictwa w programie "Kolekcjoner"

Dodany: 2015-09-17

XVI Oglnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotw Przyrodniczych "Energia i My"

Dodany: 2015-09-11

Ksztatowanie przestrzeni - program edukacyjny

Dodany: 2015-08-28

Apel lskiego Kuratora Owiaty w sprawie dopalaczy

Dodany: 2015-07-17 | Data ostatniej modyfikacji: 2015-08-07

Przesanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zachcajce do udziau w akcji Narodowego Czytania. Szczegy akcji na stronie internetowej www.prezydent.pl

Dodany: 2015-07-29

Praktyki studenckie w administracji rzdowej w 2015 roku

Dodany: 2015-05-20 | Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-17

Wychowanie obywatelskie - propozycja spotka z modzie

Dodany: 2015-07-02

Internetowy Przegld Uczniowskich Zespow Teatralnych

Dodany: 2015-07-01

ROK SZKOY ZAWODOWCW

Dodany: 2015-02-18 | Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-17

Praktyki studenckie w administracji rzdowej

Dodany: 2015-05-14

Midzynarodowy konkurs dla modziey Eur@ka

Dodany: 2015-05-06

Ogoszenie przez Ministra Edukacji Narodowej konkursu ofert na realizacj polsko-ukraiskiej wsppracy modziey

Dodany: 2015-05-06

Zaproszenie dla nauczycieli, ktrzy nauczaj dzieci cudzoziemskie na szkolenie "Komunikacja midzykulturowa w Warszawie 15 i 22 maja 2015 (2 grupy), organizowane przez Midzynarodow Organizacj do Spraw Migracji oraz Urzd do Spraw Cudzoziemcw

Dodany: 2015-04-30

XXII Regionalny Przegld Pieni "lskie piewanie" im. prof. Adolfa Dygacza

Dodany: 2015-04-13

Instytut Bada Edukacyjnych: Badanie postaw modziey szk ponadgimnazjalnych wobec historii Polski XX wieku

Dodany: 2015-03-05

Oferta Edukacyjna Dzie Otwartych Drzwi

Dodany: 2015-03-03

REGULAMIN 33 Oglnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Frankofoskiej im. Jerzego Lisowskiego

Dodany: 2015-02-09

Program dla grup szkolnych "Wawel. Zacznij przygod z histori"

Dodany: 2015-02-02