edukacja regionalna

Wyniki III etapu VIII edycji Wojewdzkiego Konkursu - Edukacja regionalna w szkole Prosz was, pozostacie wierni temu dziedzictwu... Jan Pawe II

Wyniki III etapu
VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu - Edukacja regionalna w szkole
Prosz was, pozostacie wierni temu dziedzictwu… Jan Pawe II

Kategoria I – przedszkola

Lp.

szkoa

adres

liczba punktów

1.

Przedszkole im. Wadysawa Pieronka
w Radziechowach

ul. w. Marcina 740

34-381 Radziechowy

60

2.

Przedszkole Publiczne
im. Krasnala Haabay w Rychwadzie

ul. Beskidzka 41

34-322 Gilowice

47

3.

Przedszkole nr 10 im. J. Tuwima
w Czerwionce-Leszczynach

ul. Jana Pawa II 18

44-230 Czerwionka-Leszczyny

31

4.

Przedszkole nr 33 im. Majki Jeowskiej
w Zabrzu

ul. Jana III Sobieskiego 3b

41-800 Zabrze

58

5.

Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Paniówkach

ul. Dworska 31

44-177 Paniówki

44

6.

Przedszkole nr  5 w Mysowicach

ul. Armii Krajowej 28

41-400 Mysowice

54


Do finau zakwalifikoway si nastpujce przedszkola:
1.    Przedszkole im. Wadysawa Pieronka w Radziechowach
2.    Przedszkole nr 33 im. Majki Jeowskiej w Zabrzu
3.    Przedszkole nr 5 w Mysowicach
4.    Przedszkole Publiczne im. Krasnala Haabay w Rychwadzie
5.    Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach


Kategoria II – szkoy podstawowe

Lp.

Szkoa

adres

liczba punktów

1.

Szkoa Podstawowa nr 1 w Cieszynie

ul. Matejki 3

43-400 Cieszyn

47

2.

Szkoa Podstawowa  w Zespole Szkó
im. Zofii Kossak w Piercu

ul. Jerzego Tomanka 8

43-430 Skoczów

36

3.

Szkoa Podstawowa nr 10
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

w Czstochowie

ul. Olsztyska 42

42-200 Czstochowa

nie nadesano pracy

4.

Szkoa Podstawowa nr 13
im. K. Makuszyskiego w Czstochowie

ul. Wrczycka 111/115

42-200 Czstochowa

30

5.

Szkoa Podstawowa im. Juliusza Ligonia
w Strzebiniu

ul. Lompy 9

42-288 Strzebi

39

6.

Szkoa Podstawowa nr 10 im. Gustawa
Morcinka w Tychach

ul. Borowa 123

43-100 Tychy

26

7.

Szkoa Podstawowa nr 33 w ZSO nr 7

w Katowicach

ul. Witosa 23

40-832 Katowice

21

8.

Szkoa Podstawowa im. Powstaców
lskich w Tworogu

ul. Szkolna 15

42-690 Tworóg

nie nadesano pracy

9.

Szkoa Podstawowa nr 1 im. Marszaka
Józefa Pisudskiego w Katowicach

ul. Jagielloska 18

40-032 Katowice

35

10.

Szkoa Podstawowa nr 5
im. Powstaców lskich w aziskach Górnych

ul. Szkolna 4

43-173 aziska Górne

51


Do finau zakwalifikoway si nastpujce szkoy:
1.    Szkoa Podstawowa nr 5 im. Powstaców lskich w aziskach Górnych
2.    Szkoa Podstawowa nr 1 w Cieszynie
3.    Szkoa Podstawowa im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu
4.    Szkoa Podstawowa - Zespó Szkó im. Zofii Kossak w Piercu
5.    Szkoa Podstawowa nr 1 im. Marszaka Józefa Pisudskiego w Katowicach


Kategoria III – gimnazja i szkoy ponadgimnazjalne

Lp.

szkoa

adres

liczba punktów

1.

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziaami
Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Rybniku

ul. Cmentarna 1

44-200 Rybnik

27

2.

Gimnazjum nr 6 w Centrum Ksztacenia
Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu

ul. Zwrotnicza 11

41-807 Zabrze

nie nadesano pracy

3.

Gimnazjum nr 1 z Oddziaami Dwujzycznymi
im. Wojciecha Korfantego w Mysowicach

ul. Wielka Skotnica 84A

41-400 Mysowice

nie nadesano pracy

4.

Zespó Szkó im. witej Edyty Stein
Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców w Lublicu

ul. Pisudskiego 8

42-700 Lubliniec

53

5.

Zespó Szkó Ogólnoksztaccych
i Zawodowych w Siemianowicach lskich

ul. Budryka 2

41-103 Siemianowice

48

6.

IV Liceum Ogólnoksztacce
im. Gustawa Morcinka w Tychach

ul. Wejchertów 20

43-100 Tychy

47

7.

Zespó Szkó Ogólnoksztaccych nr 2
w Rudzie lskiej

ul. Jankowskiego 22

41-710 Ruda lska

48

8.

Zespó Szkó w Ldzinach - Gimnazjum nr 3

ul. Goawiecka 36

43-144 Ldziny

59

9.

Miejskie Gimnazjum nr 2

w Piekarach lskich

ul. ks. J. Popieuszki 8

41-940 Piekary lskie

nie nadesano pracy

10.

Gimnazjum nr 11 w Rudzie lskiej

ul. Ratowników 15

41-709 Ruda lska

51


Do finau zakwalifikoway si nastpujce szkoy:
1.    Zespó Szkó w Ldzinach - Gimnazjum nr 3
2.    Zespó Szkó im. witej Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublicu
3.    Gimnazjum nr 11 w Rudzie lskiej
4.    Zespó Szkó Ogólnoksztaccych i Zawodowych w Siemianowicach lskich
5.    Zespó Szkó Ogólnoksztaccych nr 2 w Rudzie lskiej
 

 

 

 

 

 

Dodany: 2017-04-27 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-28
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Ewa Jakubiak-Wicaw