edukacja regionalna

XI Oglnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistw


27 kwietnia 2017 r. w Wyszej Szkole Zarzdzania Ochron Prac w Katowicach przy ul. Bankowej 8 odbdzie si XI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów w Roku Reformacji.
Program Forum

Zgoszenie uczestnictwa mona dokona poprzez platform SOK. Decyduje kolejno zgosze.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodany: 2017-04-10
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Ewa Jakubiak-Wicaw