edukacja regionalna

wito Teatru w Zespole "lsk"

Zespó Pieni i Taca „lsk” zaprasza nauczycieli zainteresowanych edukacj regionaln dzieci i modziey na twórcze warsztaty teatralne, które odbd si w siedzibie Zespou 28 marca 2017 roku w ramach obchodów Midzynarodowego Dnia Teatru.
Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli do tworzenia spektakli teatralnych z wybranej tematyki, w tym take edukacji regionalnej, z wykorzystaniem teatru taca. Warsztaty prowadzone bd przez specjalistów z zakresu choreografii wyrazu artystycznego.
Wicej na: www.zespolslask.pl

Dodany: 2017-03-21
Dodany przez: A.Kloc | Osoba udostpniajca informacj: Ewa Jakubiak-Wicaw