konkursy przedmiotowe / szkoy podstawowe igimnazja

Miejsca organizacji etapu rejonowego Wojewdzkich Konkursw Przedmiotowych dla uczniw szk podstawowych i gimnazjw woj. lskiego w roku szkolnym 2015/2016Wycig z Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
dla uczniów szkó podstawowych i gimnazjów woj. lskiego w roku szkolnym 2015/2016


§ 23. Miejsca etapu rejonowego

  1. Informacja o miejscach organizacji etapu rejonowego Konkursu znajduje si w dokumencie Informacje dotyczce organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych woj. lskiego w roku szkolnym 2015/2016 oraz na stronie internetowej RODN „WOM” w Katowicach.
  2. Etap rejonowy Konkursu odbywa si równoczenie w szeciu miejscach obejmujcych gimnazja znajdujce si na terenie dziaania odpowiednio Wydziau/Delegatury Kuratorium Owiaty w Katowicach.
  3. Dyrektor szkoy powiadamia uczniów o miejscu i terminie przeprowadzenia etapu rejonowego konkursu z danego przedmiotu – na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych organizatorów.
  4. Dyrektor szkoy w terminie od 14 do 18 grudnia 2015 r. jest zobowizany do sprawdzenia, czy szkoa widnieje w wykazie szkó zakwalifikowanych do etapu rejonowego oraz liczby uczestników tego etapu. Ewentualne nieprawidowoci w tym zakresie wyjania z konsultantem odpowiedniej placówki doskonalenia nauczycieli, organizatorem Konkursu.


    Miejsca organizacji etapu rejonowego WKP    [pobierz plik pdf]
     

 

 

 

Dodany: 2015-12-14 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-21
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Agnieszka Skowron