Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Konferencja szkoleniowa pn. "W sieci elektronicznej przemocy - V" - 26.04.2017 r.

Zastpca lskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i lski Kurator Owiaty  zapraszaj dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkó podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych problematyk zagroe zwizanych z Internetem do udziau w konferencji szkoleniowej pn. „W sieci elektronicznej przemocy”.
Konferencja realizuje zaoenia programu ograniczenia przestpstw i aspoecznych zachowa „Razem bezpieczniej im. Wadysawa Stasiaka w 2017 r.” na obszarze województwa lskiego.

Termin konferencji - 26 kwietnia 2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00
Miejsce: Sala Marmurowa Urzdu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagielloska 25

Rejestracja uczestników w dniu konferencji od godz. 9:30.

Do pobrania  »»  program konferencji

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji deklaruj obecno poprzez platform SOK »» Ankieta: „Lista uczestników konferencji szkoleniowej pn. „W sieci elektronicznej przemocy V”. Loginem i hasem dysponuje dyrektor szkoy. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejno zgosze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodany: 2017-04-18
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk