Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Kampania pod hasem Rodzina TAK#e-uzalenienia NIE w roku szkolnym 2016/2017 - Konkurs plastyczny wtechnice kola nt. "Dzie z ycia mojej rodziny" oraz "Jestemy wolni od naogw"


Szanowni Pastwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkó i placówek woj. lskiego
zapraszamy do udziau w Kampanii pod hasem:
Rodzina TAK#e-uzalenienia NIE


prowadzonej przez Kuratorium Owiaty w Katowicach w ramach rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa Razem bezpieczniej im. Wadysawa Stasiaka realizowana w roku szkolnym 2016/2017.
Dziaania kampanijne wpisuj si w cele programu Razem bezpieczniej im. Wadysawa Stasiaka czyli:
•    wspieranie dziaa na rzecz spoecznoci lokalnej,
•    przeciwdziaanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i modziey,
•    edukacja dla bezpieczestwa
oraz zakadaj realizacj polityki owiatowej pastwa w br. roku szkolnym w zakresie: upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wród dzieci i modziey oraz ksztatowania postaw i wychowania do wartoci.

Wród planowanych dziaa w ramach Kampanii znajduje si Konkurs plastyczny w technice kola nt. „Dzie z ycia mojej rodziny” oraz „Jestemy wolni od naogów” - skierowany do wychowanków przedszkoli, uczniów szkó podstawowych, gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych województwa lskiego.

Do pobrania:

- REGULAMIN konkursu plastycznego
- Za. nr 1 Karta zgoszenia
- Za. nr 2 Karta zgoszenia 


Osoba odpowiedzialna Dorota Niedzielska-Barczyk – tel. (32) 606 30 14

 

 

 

 

 

  

Dodany: 2017-04-04
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk