Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Konferencja pt. Przeciw e-uzalenieniom - spotkajmy si w rodzinie w ramach Kampanii pod hasem Rodzina TAK#e-uzalenienia NIE - 5 kwietnia 2017 r.Szanowni Pastwo,
Dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
Dyrektorzy, Pedagodzy, Nauczyciele wszystkich typów szkó

Zapraszamy do udziau w konferencji
pt. Przeciw e-uzalenieniom – spotkajmy si w rodzinieTermin i miejsce: 5 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00-14.00 w auli górnej Regionalnego Orodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, ul. Wyszyskiego 7.

Konferencj zaplanowano w ramach Kampanii pod hasem Rodzina TAK#e-uzalenienia NIE realizujcej Program zwalczania przestpczoci i aspoecznych zachowa „Razem bezpieczniej im. Wadysawa Stasiaka” w roku szkolnym 2016/2017.

Zgoszenia na konferencj mona dokona poprzez platform SOK po zalogowaniu (e-dyrektor.kuratorium.katowice.pl/login) od dnia 23 marca 2017 r. do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejno zgosze. Potwierdzenie Pastwa rejestracji na konferencj zostanie przekazane na adres e-mail wskazany w zgoszeniu.

Do pobrania:
Plan Konferencji Przeciw e-uzalenieniom – spotkajmy si w rodzinie

Osoba odpowiedzialna Dorota Niedzielska-Barczyk – tel. (32) 606 30 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dodany: 2017-03-24
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk