Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Cyberbezpieczestwo w szkoach – materiay informacyjne

 Szanowni Pastwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice

W zwizku z niepokojcymi doniesieniami dotyczcymi pojawiajcych si zagroe w Internecie udostpniamy Pastwu nastpujce poradniki i materiay tematyczne:

do pobrania - Broszura pt.: „Zagroenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”.

do pobrania - Broszura pt.: „Zagroenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. – cz I

do pobrania - Broszura pt.: „Zagroenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. – cz II

do pobrania – Zagroenia internetowe. Wybrane zjawiska.

 

Ponadto wicej o bezpieczestwie dzieci i modziey w Internecie na stronach:

www.dyurnet.pl

www.ore.edu.pl

www.akademia.nask.pl

www.kursor.edukator.pl

www.saferinternet.pl

www.plikifolder.pl

www.cyfrowobezpieczni.pl

www.cybernauci.edu.pl

Dodany: 2017-03-21
Dodany przez: D.Karwacki | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk