Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Zaproszenie do udziau w Kampanii pod hasem: Rodzina TAK#e-uzalenienia NIE


Szanowni Pastwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkó i placówek woj. lskiego

informujemy, e rusza Kampania pod hasem:
Rodzina TAK#e-uzalenienia NIE

 

prowadzona przez Kuratorium Owiaty w Katowicach w ramach rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa Razem bezpieczniej im. Wadysawa Stasiaka realizowana w roku szkolnym 2016/2017, do udziau w której serdecznie Pastwa zapraszamy.

Dziaania kampanijne wpisuj si w cele programu Razem bezpieczniej im. Wadysawa Stasiaka, czyli:
•    wspieranie dziaa na rzecz spoecznoci lokalnej,
•    przeciwdziaanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i modziey,
•    edukacja dla bezpieczestwa
oraz zakadaj realizacj polityki owiatowej pastwa w br. roku szkolnym w zakresie: 
upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wród dzieci i modziey oraz ksztatowania postaw i wychowania do wartoci.

W ramach Kampanii zaplanowano m.in.:
1. Konkurs na EKSLIBRIS Kampanii: Rodzina TAK#e-uzalenienia NIE (regulamin do pobrania),
2. Konferencj skierowan do dyrektorów publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów i pedagogów szkó pt. Przeciw e-uzalenieniom – spotkajmy si w rodzinie,
3. Konkurs plastyczny – prace w technice kola – dla P i SP nt. Dzie z ycia mojej rodziny oraz dla G i PG nt. Jestem wolny od naogów,
4. Konkurs recytatorski – dla SP kl. IV-VI, G i PG - propagujcy uniwersalne wartoci rodzinne,
5. Konferencj skierowan do wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych pt. Wspóczesna rodzina a e-uzalenienia uczniów,
6. Warsztaty tematyczne dla nauczycieli nt. e-uzalenie.

Szczegóy o powyszych przedsiwziciach zamieszczane bd sukcesywnie na stronie www.kuratorium.katowice.pl w zakadce Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie.
 

 

 


 

Dodany: 2017-02-21
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk