Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Kampania pod haslem Rodzina TAK#e-uzalenienia NIE w roku szkolnym 2016/2017 - Konkurs na projekt graficzny - EKSLIBRISU - identyfikacji wizualnej Kampanii

 

Szanowni Pastwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkó i placówek woj. lskiego


zapraszamy do udziau w Kampanii pod hasem:
Rodzina TAK#e-uzalenienia NIE


prowadzonej przez Kuratorium Owiaty w Katowicach w ramach rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa Razem bezpieczniej im. Wadysawa Stasiaka realizowana w roku szkolnym 2016/2017.

Dziaania kampanijne wpisuj si w cele programu Razem bezpieczniej im. Wadysawa Stasiaka czyli:
•    wspieranie dziaa na rzecz spoecznoci lokalnej,
•    przeciwdziaanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i modziey,
•    edukacja dla bezpieczestwa
oraz zakadaj realizacj polityki owiatowej pastwa w br. roku szkolnym w zakresie: 
upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wród dzieci i modziey oraz ksztatowania postaw i wychowania do wartoci.

Wród planowanych dziaa w ramach Kampanii znajduje si Konkurs na projekt graficzny - EKSLIBRISU - identyfikacji wizualnej Kampanii Rodzina TAK#e-uzalenienia NIE  - skierowany do uczniów wszystkich typów szkó i placówek modzieowych województwa lskiego.

Do pobrania:

- REGULAMIN konkursu – na EKSLIBRIS Kampanii
- Za. nr 1 Karta Zgoszenia  

Osoba odpowiedzialna Dorota Niedzielska-Barczyk – tel. (32) 606 30 14

 

 

 


 

Dodany: 2017-02-20 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-21
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk