Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Kampania spoeczna "WKRACZASZ W DOROSO WYBIERAJ"

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach realizuje kampani spoeczn „WKRACZASZ W DOROSO WYBIERAJ”. W ramach kampanii organizuje dwa konkursy:
•    Konkurs fotograficzny dla uczniów szkól gimnazjalnych,
•    Konkurs filmowy dla uczniów wszystkich typów szkól ponadgimnazjalnych.
Celem konkursów jest promowanie zdrowego – wolnego od uzalenie trybu ycia, jak równie ksztatowanie u modych ludzi umiejtnoci dokonywania waciwego wyboru oraz postpowania w sytuacjach trudnych.

Do pobrania regulaminy konkursów:

- konkurs fotograficzny
- konkurs filmowy

 

 

 

 

Dodany: 2016-11-30
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk