Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Akcja edukacyjna pt. "Prawa pacjenta dziecka w szkole"

  

Szanowni Pastwo

dyrektorzy i nauczyciele szkó podstawowych

 

Narodowy Fundusz Zdrowia pragnie wesprze nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej, której celem jest ksztatowanie u uczniów nawyku dbaoci o zdrowie wasne i innych ludzi oraz umiejtnoci tworzenia rodowiska sprzyjajcego zdrowiu.  

 W zwizku z tym Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi akcj edukacyjn pt. Prawa pacjenta – dziecka w szkole. W ramach akcji stworzono pi scenariuszy lekcji o tematyce zdrowotnej. Scenariusze zostay przygotowane w oparciu o zestaw publikacji powstaych w ramach projektu „Akademia NFZ”, wspófinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

 Zainteresowane szkoy podstawowe zapraszamy na stron internetow akademia.nfz.gov.pl

na której udostpnione zostay materiay edukacyjne dla nauczycieli, którzy zechc uczestniczy w akcji, oraz plakat promujcy akcj.

 Dodatkowych informacji udziela pani Iwona Poznerowicz, telefon 22 / 572 64 59

Dodany: 2016-10-24
Dodany przez: A.Kloc | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk