Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Wyniki etapu wojewdzkiego Oglnopolskiego Konkursu pt. Racjonalnie si odywiasz, zdrowie wygrywasz – organizowanego przez MEN i ORE w ramach Rzdowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoa

 Wyniki etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu pt. Racjonalnie si odywiasz, zdrowie wygrywasz
organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we wspópracy z Orodkiem Rozwoju Edukacji w ramach rzdowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoa” w roku szkolnym 2016/2017

Na konkurs wpyno:
- w kategorii szkoa podstawowa – 155 prac
- w kategorii gimnazjum - 21 prac
- w kategorii szkoa ponadgimnazjalna - 10 prac

Dzikujemy szkoom za udzia w konkursie.

 

Kategoria:

szkoa podstawowa

 

Szkoa Podstawowa

nr 7 im. 1000-lecie Pastwa Polskiego

w Czeladzi

 

 

kl. VI a

 

 

 

Kategoria:

gimnazjum

 

Gimnazjum nr 2

im. Prymasa Tysiclecia

w Zespole Szkó

w Pyskowicach

 

 

kl.

II b

 

 

 

 

Kategoria:

szkoa ponadgimnazjalna

 

II Liceum Ogólnoksztacce im. Stanisawa Wyspiaskiego w Bdzinie

 

 

kl.

II b

 

Gratulujemy laureatom!

 

Prace plastyczne laureatów wyonione na etapie wojewódzkim zostaj przekazane do udziau w konkursie na etapie ogólnopolskim.

Dodany: 2016-10-14
Dodany przez: A.Kloc | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk