Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Oglnopolski Konkurs Racjonalnie si odywiasz, zdrowie wygrywasz – organizowany przez MEN i ORE w ramach Rzdowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoa"

Szanowni Pastwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele szkó podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, Uczniowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej we wspópracy z Orodkiem Rozwoju Edukacji w ramach Rzdowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoa” organizuje konkurs dla szkó podstawowych, gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych pt. Racjonalnie si odywiasz, zdrowie wygrywasz.

Celem Konkursu jest upowszechnienie wród uczniów wiedzy na temat prawidowego ywienia oraz ksztatowanie pozytywnej postawy wobec spoywania zdrowych produktów, przeznaczonych dla dzieci i modziey, w szczególnoci owoców, warzyw, produktów zboowych penoziarnistych.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez uczniów danej klasy pracy plastycznej pt. Racjonalnie si odywiasz, zdrowie wygrywasz.

Do pobrania:
• Ogoszenie Konkursu
• Regulamin Konkursu
Zgoszenie na Konkurs

Zgoszenie do Konkursu i prac Konkursow naley przesa drog pocztow do 30 wrzenia 2016 r. (decyduje data wpywu pracy konkursowej do Kuratorium Owiaty w Katowicach) na adres:

Kuratorium Owiaty w Katowicach
Wydzia Rozwoju Edukacji
ul. Powstaców 41A
40-024 Katowice

z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY

lub zoy osobicie w Kancelarii Kuratorium Owiaty w Katowicach
ul. Powstaców 41A
pitro VI, pokój 6.10


Osoba odpowiedzialna: Dorota Niedzielska-Barczyk - tel. 32 606 30 14
 

Dodany: 2016-08-31
Dodany przez: A.Kloc | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk