Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Fundacja By Bardziej uruchamia projekt spoeczny "Dzwonek na obiad"

 Szanowni Pastwo! Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, rodzice


Celem Fundacji By Bardziej jest propagowanie postawy dobroczynnej, ksztatowanie ludzkich postaw i praw w oparciu o wartoci i normy ogólnoludzkie, ale przede wszystkim pomoc niedoywionym dzieciom i modziey.

Fundacja By Bardziej uruchamia po raz trzeci ogólnopolski projekt spoeczny „Dzwonek na obiad” powicony najwraliwszej grupie spoecznej – dzieciom i modziey. Program bdzie realizowany w roku szkolnym 2016/2017 na terenie caej Polski. Jego celem jest sfinansowanie szkolnych obiadów dla dzieci z ubogich rodzin, borykajcych si z problemem niedoywienia. „Dzwonek na obiad” jest objty patronatem honorowym: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej oraz lskiego Kuratora Owiaty.

Projekt „Dzwonek na obiad” skierowany jest do wszystkich typów szkó: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ucznia wymagajcego wsparcia - do programu mog zgasza zarówno rodzice, jak i nauczyciele oraz pedagodzy, wypeniajc i odsyajc na adres Fundacji wniosek wraz z zacznikami.

Szczegóy poniej do pobrania:
List do dyrektorów
Regulamin grosz do grosza
Vademecum stypendysty


Informacji udziela: Ks. Andrzej Sikorski Prezes Zarzdu Fundacji "By Bardziej", ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, tel. kom. +48 730 96 97 97
www.bycbardziej.pl; www.nakarmglodnego.pl

Dodany: 2016-06-16
Dodany przez: A.Kloc | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk