Komunikaty

Inicjatywa Obywatel

31 lipca 2015 r.  zostaa uruchomiona  przez Kancelari Prezesa Rady Ministrów - inicjatywa „Obywatel”.

1. www.obywatel.gov.pl

Na stronie www.obywatel.gov.pl zostay udostpnione  karty opisujce  najbardziej popularne usugi publiczne, jakie administracja wiadczy dla obywateli. Wród tych kart znajduj si równie karty przybliajce obywatelom funkcjonowanie 19 wybranych rzdowych portali tematycznych. Informacje jak zaatwi spraw w urzdzie s dostpne w jednym miejscu. Bez podziau na resorty i waciwoci, a wedug spraw yciowych. Opisy procedur s jak najprostsze, tak aby kady móg je zrozumie.

Wiarygodno opisów (kart) usug zostaa zagwarantowana poprzez wspóprac z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podlegych. Zespoy redakcyjne, które opracoway opisy usug, udostpnione ju na stronie www.obywatel.gov.pl, kontynuuj prace nad kolejnymi kartami usug. Nowo opracowywane karty bd udostpniane opinii publicznej sukcesywnie.

2. System informacji telefonicznej („Informacja dla Obywatela”)

To rozwizanie dla tych, którzy nie korzystaj z Internetu. Dzwonic pod numery telefonu Informacji dla Obywatela, dowiemy si, gdzie zaatwi swoj spraw. System dziaa na poziomie KPRM (infolinia centralna – 222 500 115) a w póniejszym etapie bdzie rozwijany  na poziomie resortowym (w sumie 33 osobne numery w ministerstwach i urzdach wojewódzkich).

Pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obsugujcy numer telefonu Informacji dla Obywatela przekazuj informacje o tym, gdzie zaatwia poszczególne sprawy urzdowe. Mona tam jednoczenie zgasza postulaty, uwagi i opinie, co naley zmieni np. w danej procedurze, by j uproci. System bdzie zbiera informacje o najbardziej skomplikowanych dla obywateli sprawach. Poprzez zgaszanie postulatów oraz opinii na temat administracji rzdowej obywatele bd mieli wic wpyw na zmiany w obowizujcym prawie.

[informacj przygotowano na podstawie materiaów KPRM]

 

Dodany: 2015-11-20
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Jolanta Praseek