REFORMA EDUKACJI

Pismo Forum Zwizkw Zawodowych

Pismo Forum Zwizków Zawodowych w Warszawie w sprawie przesyania bezporednio do waciwych zamiejscowo Zarzdów Wojewódzkich Forum Zwizków Zawodowych wszelkich uchwa organów stanowicych jednostek samorzdu terytorialnego w sprawie projektów dostosowania sieci szkó podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz projektów uchwa w sprawie projektu dostosowania sieci szkó ponadgimnazjalnych i specjalnych.
 

»»   Dokument do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodany: 2017-03-10
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Andrzej Jerzy Mrz