REFORMA EDUKACJI

Nowa podstawa programowa - rozporzdzenie z 14 lutego 2017 r.

14 lutego 2017 r. Minister Edukacji Narodowej podpisaa rozporzdzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia ogólnego dla szkoy podstawowej.

Od 1 wrzenia 2017 r. z nowej podstawy programowej bd uczyli si uczniowie klas I,IV,VII szkoy podstawowej. Uczniowie pozostaych klas szkó podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych bd korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podrczników.

Podstawa programowa dla szkoy podstawowej zawiera wszystkie potrzebne i wymagane treci w ksztaceniu uczniów klas 7 i 8 w nowej strukturze szkoy podstawowej Uczniowie tych klas bd wypeniali program stanowicy kontynuacj tego, który realizowali w klasach 4-6. Program ma ich przygotowywa do podjcia dalszej nauki w wybranym typie szkó ponadpodstawowych, poczwszy od roku szkolnego 2019/2010.

 

Dodany: 2017-02-17
Dodany przez: D.Karwacki | Osoba udostpniajca informacj: Agnieszka Skowron