REFORMA EDUKACJI

List lskiego Kuratora Owiaty do Rodzicw, Uczniw, Nauczycieli, Samorzdowcw

 

Szanowni Pastwo,

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, Samorzdowcy,
 
            w Sejmie RP trwaj prace nad uchwaleniem Ustawy Prawo owiatowe i Ustawy wprowadzajcej Prawo owiatowe. Zmiany w prawie owiatowym to reforma edukacji, której potrzebuje polska szkoa. Przygotowywane zmiany w edukacji s odpowiedzi na oczekiwania szerokiego rodowiska, które chce szkoy nowoczesnej, a jednoczenie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Kluczowe okazuje si stworzenie spójnej i dronej struktury organizacji szkó oraz wyduenie okresu ksztacenia i wychowania w jednej szkole, w tej samej grupie rówieniczej. Przepisy zawarte w obu Ustawach daj szans na zbudowanie nowego systemu edukacyjnego odpowiadajcego na wyzwania wspóczesnoci i przyszoci.
Kada zmiana, nawet najlepsza, budzi obaw i rodzi pytania. Reforma owiaty jest trudna, ale wana i potrzebna. Chcemy dotrze z jej zaoeniami do kadej szkoy, do kadego rodzica. Organizujemy spotkania z rodzicami, uczniami, dyrektorami szkó, nauczycielami i przedstawicielami samorzdów w regionach. Chcemy by blisko rodziców, uczniów, nauczycieli. Bdziemy odpowiada na zaproszenia – od rodziców, dyrektorów szkó, nauczycieli, którzy chcieliby porozmawia o swoich obawach, wtpliwociach zwizanych z planowanymi zmianami w owiacie.
Aby uspokoi obawy i udzieli odpowiedzi na pytania  w 6 delegaturach  kuratorium, a take w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego w Katowicach uruchomilimy dla Pastwa dyury telefoniczne. Chcemy suy Pastwu rzeteln informacj, rad i rozwiewa wtpliwoci. Zapraszamy do telefonicznych kontaktów z przedstawicielami kuratorium. Odpowiedzi na najczciej zadawane przez Pastwa pytania zamiecimy na stronie internetowej kuratorium owiaty, w zakadce „Reforma”.  Ponadto pracownicy kuratorium bd uczestniczyli w spotkaniach z dyrektorami szkó, nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami samorzdu terytorialnego, na które serdecznie zapraszamy.  Harmonogram tych spotka znajdziecie Pastwo równie w zakadce „Reforma”.
Szanowni Pastwo, wprowadzane zmiany pozwol zbudowa dobr szko podstawow, dobre liceum ogólnoksztacce i branow szko, które umoliwi uczniom przygotowanie do udziau w dynamicznym rynku pracy lub kontynuowania edukacji, zdawania matury, a potem realizacji marze na wybranych kierunkach studiów.         
 
W ramach dyurów w poszczególnych delegaturach kuratorium do Pastwa dyspozycji uruchomilimy numery telefonów:
 
Bytom  tel. 32/388 00 70
Bielsko-Biaa   tel. 33/812 26 45
Czstochowa  tel. 34/378 23 34, 34/324 33 62
Gliwice tel. 32/231 29 41
Rybnik tel. 32/422 38 02
Sosnowiec  tel. 32/265 51 30
Katowice tel. 32/606 30 40, 32/606 30 41
   
 
Bdziemy odpowiada na Pastwa pytania:
we wtorki w godz. od 15:30 - 17:00
w rody w godz. od 12:00 - 15:30
 
                                                                                                          Urszula Bauer
                                                                                                     lski Kurator Owiaty
 
MEN uruchomio dedykowan reformie stron internetow www.reformaedukacji.men.gov.pl. Zarówno rodzice jak i nauczyciele czy samorzdowcy znajd na niej odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania o reform. Udostpnilimy narzdzie, dziki któremu kady rodzic moe sprawdzi, w jakim typie szkoy bdzie jego dziecko od 1 wrzenia 2017 r.  

 

Dodany: 2016-11-28 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-30
Dodany przez: D.Karwacki | Osoba udostpniajca informacj: Redakcja