wykaz skrtw stosowanych do oznaczenia komrek organizacyjnych

Wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy
Kuratorium Owiaty w Katowicach
wraz z symbolik stosowan do oznaczania spraw  i celów organizacyjnych 1)
 1. Wydzia Rozwoju Edukacji - symbol – RE 1)
 
1)      Oddzia Ksztacenia, Wychowania i Wspópracy - symbol - RE-KS
z Samorzdem Terytorialnym                     
2)      Oddzia Zwikszania Szans Edukacyjnych - symbol – RE-ED
i Doskonalenia Nauczycieli 
                                                               
 1. Wydzia Nadzoru Pedagogicznego - symbol – NP 1)
 
1)      Oddzia Ewaluacji, Kontroli i Monitorowania - symbol – NP-EK
2)      Oddzia Planowania i Koordynacji Nadzoru Pedagogicznego - symbol – NP-KN
  
 1. Wydzia Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli - symbol –  OP 1)
 
1)      Oddzia Dokumentacji Szkolnej i Zarzdzania Organizacj - symbol –  OP-DO
2)      Oddzia Logistyki i Informatyzacji - symbol –  OP-LI
3)      Oddzia Planowania i Programów Owiatowych - symbol –  OP-PP
4)      Oddzia Kadr i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli - symbol –  OP-KP
5)      Zespó  do spraw realizacji  zada owiatowych w Bielsku-Biaej - symbol  –  OP-BB
6)      Zespó  do spraw realizacji  zada owiatowych w Czstochowie - symbol –   OP-CZ
7)      Zespó  do spraw realizacji  zada owiatowych w Rybniku  - symbol   OP-RY
 
 1. Gówny Ksigowy - symbol – GK
 
1)      Zespó Ksigowych - symbol -GK                      
 
 1. Zespó Programów Europejskich i Wspópracy z Zagranic - symbol -  PE
 2. Zespó Kontroli Wewntrznej - symbol – KW
 3. Zespó Radców Prawnych - symbol – RP
 4. Samodzielne stanowisko pracy do spraw komunikacji spoecznej  - symbol – RzP
 5. Samodzielne stanowisko pracy do spraw  obronnych - symbol – OB
 6. Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa  i higieny pracy - symbol – BH
 1. Samodzielne stanowisko pracy do spraw koordynacji rozpatrywania skarg
  i wniosków - symbol – SW
 
 1. Delegatury Kuratorium Owiaty w Katowicach: - symbol – DK 1)
 
1)      Delegatura w Bielsku-Biaej - symbol – DK-BB
2)      Delegatura w Czstochowie - symbol – DK-CZ
3)      Delegatura w Gliwicach - symbol – DK-GL
4)      Delegatura w Rybniku - symbol – DK-RY
5)      Delegatura w Sosnowcu - symbol – DK-SO
 
 
1)         Symbol  literowy stosowany wycznie do celów organizacyjnych

 


Opracowano na podstawie Zacznika  Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Owiaty w Katowicach zatwierdzonego przez Wojewod lskiego dnia  10 wrzenia 2015r.

 

 

Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: B.Badowski
Data publikacji : 2010-01-12
Osoba modyfikujca informacj : B.Badowski
Data ostatniej modyfikacji : 2015-09-30

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »