wykaz skrtw stosowanych do oznaczenia komrek organizacyjnych

Wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy
Kuratorium Owiaty w Katowicach
wraz z symbolik stosowan do oznaczania spraw  i celów organizacyjnych1)
                                                                                    
1.      Wydzia Strategii i Wspópracy z Jednostkami Samorzdu Terytorialnego
ST1)
1)      Oddzia Rozwoju Edukacji
ST-RE
2)      Oddzia Wspópracy z Organami Prowadzcymi Szkoy i Placówki
 ST-OW
3)       Oddzia Doskonalenia i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
ST-OD
 
2.      Wydzia Nadzoru Pedagogicznego
NP1)
1)       Oddzia Nadzorowania Ksztacenia, Wychowania i Opieki
NP-ON
2)       Oddzia Koordynacji Nadzoru Pedagogicznego
NP-KN
 
3.      Wydzia Organizacji i Programów Owiatowych
OP1)
1)       Oddzia Zarzdzania Organizacj
         OP-OR
2)       Oddzia Informatyzacji i Statystyki Owiatowej
         OP-IS
3)        Oddzia Planowania, Finansów, Koordynacji i Nadzorowania    Wypoczynku
         OP-PF
4)       Oddzia Kadr
         OP-OK
 
4.      Gówny Ksigowy
GK
1)       Zespó Ksigowych
GK
 
5.      Zespó Programów Europejskich i Wspópracy z Zagranic
PE
 
6.      Zespó Kontroli Wewntrznej
KW
 
7.      Zespó Radców Prawnych
RP
 
8.      Samodzielne stanowisko pracy do spraw obronnych
OB
 
9        Samodzielne Stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa i higieny pracy
BH
 
10     Samodzielne stanowisko pracy do spraw koordynacji rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
SW
 
11     Delegatury Kuratorium Owiaty w Katowicach
DK1)
1)       Delegatura w Bielsku-Biaej
DK-BB
2)       Delegatura w Bytomiu
DK-BY
3)       Delegatura w Czstochowie
DK-CZ
4)       Delegatura w Gliwicach
DK-GL
5)       Delegatura w Rybniku
DK-RY
6)       Delegatura w Sosnowcu
DK-SO
                                                                                          
Opracowano na podstawie Zacznika Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Owiaty w Katowicach zatwierdzonego przez Wojewod lskiego dnia 10 padziernika 2016r.
 
Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: B.Badowski
Data publikacji : 2010-01-12
Osoba modyfikujca informacj : B.Badowski
Data ostatniej modyfikacji : 2016-10-14

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »