wykaz skrtw stosowanych do oznaczenia komrek organizacyjnych

Wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Kuratorium Owiaty w Katowicach wraz z symbolik stosowan do oznaczania spraw i celów organizacyjnych1)

  1.    Wydzia Rozwoju Edukacji- symbol –  RE 1)

 Oddzia Ksztacenia, Wychowania i Wspópracy  z Samorzdem Terytorialnym  – symbol –  RE-KS

Oddzia Zwikszania Szans Edukacyjnych i Doskonalenia Nauczycieli  – symbol –  RE-ED

Oddzia Skarg i Wniosków – symbol –  RE-SW

  2.    Wydzia Nadzoru Pedagogicznego –  symbol –  NP1)

Oddzia Ewaluacji, Kontroli i Monitorowania  – symbol –  NP-EK

Oddzia Planowania i Koordynacji Nadzoru Pedagogicznego – symbol –  NP-KN

  3.  Wydzia Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli –  symbol –  OP 1)

Oddzia Dokumentacji Szkolnej i Zarzdzania Organizacj  –  symbol –  OP-DO

Oddzia Logistyki i Informatyzacji  –  symbol –   OP-LI

Oddzia Planowania i Programów Owiatowych  –  symbol –   OP-PP

Oddzia Kadr i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli  –  symbol –   OP-KP

Zespó do spraw realizacji zada owiatowych w Bielsku-Biaej  –   OP-BB

Zespó do spraw realizacji zada owiatowych w Czstochowie –   OP-CZ

Zespó do spraw realizacji zada owiatowych w Rybniku –   OP-RY

  4.    Gówny Ksigowy  –  symbol – GK

Zespó Ksigowych  –  symbol –  GK        

  5.    Zespó Programów Europejskich i Wspópracy z Zagranic  –  symbol -  PE
  6.    Zespó Kontroli Wewntrznej  –  symbol – KW
  7.    Zespó Radców Prawnych  –  symbol – RP
 
8.    Samodzielne stanowisko pracy do spraw komunikacji spoecznej   –  symbol – RzP
  9.    Samodzielne stanowisko pracy do spraw  obronnych  –  symbol – OB
10.    Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa  i higieny pracy 
          –  symbol – BH

11.    Delegatury Kuratorium Owiaty w Katowicach:   –  symbol – DK 1)

Delegatura w Bielsku-Biaej  –  symbol – DK-BB

Delegatura w Czstochowie  –  symbol – DK-CZ

Delegatura w Gliwicach  –  symbol – DK-GL

Delegatura w Rybniku  –  symbol – DK-RY

Delegatura w Sosnowcu  –  symbol – DK-SO


1) Symbol literowy stosowany wycznie do celów organizacyjnych.


Opracowano na podstawie Zacznika  Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Owiaty w Katowicach zatwierdzonego przez Wojewod lskiego dnia  30 sierpnia 2013r.

 

 

Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: D.Karwacki
Data publikacji : 2010-01-12
Osoba modyfikujca informacj : D.Karwacki
Data ostatniej modyfikacji : 2013-09-05

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Jagielloska 25
kod   40-032 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (032) 20-77-437
tel./fax   (032) 20-77-438
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariat Wicekuratorw
tel.   (032) 20-77-428
tel.   (032) 20-77-429
fax   (032) 25-55-857
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (032) 20-77-444

wicej »