14 maja 2020

Ogólnopolski Konkurs Konstruktorski „wyKOMBinuj mOst”

Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji „KOMBO”, działającego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej zaprasza do udziału w konkursie „wyKOMBinuj mOst”. Konkurs adresowany jest zarówno do studentów jak i do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.


Uczestnicy konkursu wykonują konstrukcję  przęsła mostu wykorzystując jedynie papier/karton, klej i/lub taśmę. Wykonana konstrukcja powinna przenieść ciężar jednego z członków zespołu. Zgłoszenia drużyny uczestniczącej w konkursie należy przesłać  do dnia  20 lipca 2020 r. na adres mailowy: kombo@pg.edu.pl

Załącznik: Regulamin konkursu