14 maja 2020

Edukacja zdalna z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, chcąc wesprzeć pracę nauczycieli, oraz mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, wprowadza możliwość korzystania z zajęć edukacyjnych w wersji on-line. Zajęcia mogą odbyć się zarówno na platformie webinarowej Centrum, jak i na platformach używanych przez szkołę.


Szczególnej uwadze polecane są zajęcia:

  1. Łódź z Kolorkiem (klasy 1-3) – Kolorek z Łodzi to najmłodszy przewodnik po Łodzi
    i regionie, dzieci odkryją łódzkie zabytki, poznają znane łódzkie postacie oraz nauczą się słów łódzkiej gwary,
  2. Historia getta łódzkiego – getto łódzkie było drugim największym oraz najdłużej funkcjonującym gettem na ziemiach okupowanej Polski. Jaka była jego historia? Dlaczego przetrwało aż do sierpnia 1944 roku?
  3. Dekalog Marka Edelmana – Marek Edelman znany jest przede wszystkim jako ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim. Od 1945 roku mieszkał w Łodzi, był działaczem społecznym i politycznym, w latach 80. był nazywany „sumieniem Solidarności”. Jakimi zasadami się kierował? Jaki wpływ na jego postawy miała
    II wojna światowa?

Pełna oferta edukacyjna Centrum dostępna jest na stronie: www.centrumdialogu.comedukacja@centrumdialogu.com