1 czerwca 2017

Karta nr 33 – przyznanie akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli

Uzyskanie decyzji o przyznaniu akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli.


Karta informacyjna nr 33