1 czerwca 2017

Karta nr 21 – uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora

Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na podstawie art. 36 a ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Karta informacyjna nr 21