1 czerwca 2017

Karta nr 15 – likwidacja/przekształcenie szkoły lub placówki publicznej

Wydanie opinii w sprawie zamiaru likwidacji/przekształcenia szkoły/przedszkola lub placówki publicznej przez organ jednostki samorządu terytorialnego.

Karta informacyjna nr 15