1 czerwca 2017

Karta informacyjna nr 23 – stypendia Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Przyjmowanie wniosków i zgłoszeń o stypendia: Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


Karta informacyjna nr 23

Załącznik nr 1 – Wniosek o stypendium PRM na rok szkolny 2018/2019
Załącznik nr 2 – Wniosek o stypendium MEN za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – stypendium PRM
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – stypendium MEN