12 października 2018

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom administracji i obsługi pracującym dla uczniów, wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Pragnę podziękować za pasję w tworzeniu wysokiej jakości edukacji oraz zaangażowanie w kształtowanie postaw młodego pokolenia. Dziękuję za inspirowanie uczniów i wychowanków – w szczególności w roku szkolnym ogłoszonym „Rokiem dla Niepodległej” – do aktywnego uczestniczenia w obchodach 100-lecia naszej Niepodległości.

Życzę Państwu wiele twórczej energii, entuzjazmu, odwagi w podejmowania nowych wyzwań, inspirujących uczniów do odkrywania nowych źródeł wiedzy, rozwijania zainteresowań i talentów.

Dyrektorom szkół, Nauczycielom i Wychowawcom życzę dumy ze swoich wychowanków i ich osiągnięć, zadowolenia z pracy i wytrwałości w przekazywaniu wiedzy.

Wszystkim Pracownikom oświaty życzę radości z wykonywanego zawodu, z codziennego bycia z uczniami i z niesienia pomocy w przygotowywaniu wychowanków do dorosłego życia.

 

Śląski Kurator Oświaty
Urszula Bauer