12 marca 2021

XII edycja Wojewódzkiego Konkursu „Prawda i kłamstwo o Katyniu”

Już po raz 12. Pani Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego zaprasza uczniów ostatnich klas szkół podstawowych (klas 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „Prawda i kłamstwo o Katyniu”. Ten niezwykły projekt edukacyjny stwarza młodym ludziom szansę na debiut literacki.

Konkurs składa się z dwóch etapów szkolnego i wojewódzkiego. Jego celem jest kształtowanie świadomości narodowej młodzieży na podstawie tradycji i wiedzy oraz zachęcanie do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych i wnikania w istotę procesów historycznych.

Praca konkursowa może mieć dowolną formę, np. eseju, rozprawy, reportażu, wspomnienia, wiersza.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach zostaną nagrodzeni wyjazdami studyjnymi do Parlamentu Europejskiego w Brukseli a finaliści otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodę specjalną otrzyma również szkoła, z której napłynie największa liczba zgłoszeń.

Termin przesyłania prac do 7 kwietnia 2021 r.

 

Regulamin oraz szczegóły konkursu na stronie Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego (jadwigawisniewska.pl)