13 marca 2019

X Zlot Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Województwa Śląskiego

W dniu 25 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach odbędzie się Jubileuszowy X Zlot Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Województwa Śląskiego pod hasłem „Dobra komunikacja i współpraca kluczem do sukcesu”.


Nadrzędnym celem Zlotu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży z województwa śląskiego kreatywnego działania, umiejętności współpracy oraz rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji rówieśniczych, wymiana doświadczeń młodych samorządowców.

Zlot podzielony jest na dwie części. W pierwszej uczniowie wysłuchują prelekcji prowadzonych przez ekspertów z danych dziedzin. Druga część ma charakter warsztatowy.

W tym roku współorganizatorami Zlotu będą: Urząd Miasta Katowice, Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, Odyssey of the Mind Polska, Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS, Uczniowski Klub Sportowy „Karlik” działający w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach.

Zespoły można zgłaszać drogą elektroniczną na adres : sekretariat@sp33.katowice.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów: 32/ 254-03-71, 32/ 254-43-08 ; 517 335 143


W załączeniu:

Regulamin X Zlotu Samorządów Szkół Województwa Śląskiego
Plan X Zlotu Samorządów Uczniowskich
Karta uczestnictwa
Zgoda na udział w Zlocie