27 sierpnia 2019

„Wyprawka szkolna” – aktualizacja danych dot. liczby uczniów

Aktualizacja danych dot. liczby uczniów planowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu „Wyprawka szkolna”.


Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej  >>>