30 kwietnia 2018

Współpraca z grupą TAURON  –  klasy patronackie  

Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer uczestniczyła w piątek 27 kwietnia 2018 r. w podpisaniu porozumienia z grupą TAURON  w sprawie  utworzenia klas patronackich w niektórych szkołach naszego województwa, a także w woj. małopolskim i dolnośląskim.

„Dziękuję TAURON PE za włączanie się w promocję kształcenia zawodowego. Podpisane dziś umowy przyczynią się do rozwoju szkół i umożliwią młodym ludziom zdobycie” napisała Minister Anna Zalewska w liście, który odczytała Kurator Urszula Bauer.

Warto przypomnieć, że 6 kwietnia we Wrocławiu podczas kongresu minister Anna Zalewska podpisała porozumienie ze Związkiem Pracodawców Kolejowych, a  z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. listy intencyjne dotyczące współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego. Powstające w całym kraju, klasy patronackie to odpowiedź przedsiębiorców na apel z 4 stycznia br. premiera Mateusza Morawieckiego oraz Minister Anny Zalewskiej. „Podstawą sukcesu gospodarczego naszego kraju będą bez wątpienia przedsiębiorstwa tworzące i wykorzystujące innowacje. Nowoczesne rozwiązania wzmacniają z kolei popyt na wysoko wykwalifikowaną kadrę. Jesteśmy przekonani, że gwarancją tego rozwoju jest przede wszystkim inwestycja
w najmłodsze pokolenie” pisali w styczniu Premier Mateusz Morawiecki i Minister Anna Zalewska.

Uczniowie klas patronackich będą mieli gwarancję pracy, dla najzdolniejszych przewidziano nagrody rzeczowe, a nawet na stypendia w czasie studiów, przy czym w tym przypadku będzie obowiązywała umowa lojalnościowa –  mówił Prezes Grupy TAURON Filip Grzegorczyk.

Porozumienie podpisał Prezes Grupy TAURON Filip Grzegorczyk, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, śląski kurator oświaty Urszula Bauer, dyrektorzy szkół.

Zdjęcia: Śląski Urząd Wojewódzki