18 października 2018

Wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

17 października w czasie wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 316 zasłużonych dla oświaty zostało odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Wśród odznaczonych są nauczyciele, dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, pracownicy administracji i obsługi, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, pracownicy nadzoru pedagogicznego.

 


163 nauczycieli zostało uhonorowanych nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i nagrodami Śląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

W części artystycznej wystąpił kwartet smyczkowy z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach.

Przedstawiciele województwa śląskiego 11 października 2018 r. uczestniczyli w ogólnopolskiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wszystkim Odznaczonym i Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.